Odločaj o prihodnosti programov financiranja EU po 2020!

Evropska komisija bo v letu 2018 pripravila celovite predloge za naslednjo generacijo programov financiranja EU za obdobje po letu 2020, ki se bodo financirali iz proračuna EU, torej tudi za naslednjo generacijo programa Ustvarjalna Evropa (tj. Kultura in MEDIA).

Predlogi Komisije bodo oblikovani tako, da bo EU lahko dosegla najbolj pomembne cilje, in sicer na področjih, kjer lahko doseže več kot bi posamezne države članice. Komisija zato potrebuje vašo natančno oceno tako pozitivnih učinkov obstoječega sistema, kot tudi tistega, kar bi se lahko v prihodnosti izboljšalo. Cilj posvetovanja je zbrati mnenja vseh zainteresiranih o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro proračuna EU. Vsi državljani in organizacije so vabljeni, da se na posvetovanje odzovejo.

Program EU, ki podpira kulturo, film, avdiovizualne in ustvarjalne sektorje, je del javnega posvetovanja o “skladih EU na področju vrednot in mobilnosti”. Posvetovanje predstavlja ključen instrument, ki daje glas sektorju in lahko zagotovi, da se program Ustvarjalna Evropa ohrani in se mu dodeli ustrezen proračun.
Naredimo skupaj nekaj hrupa, da se bo slišal tudi glas kulturnih in ustvarjalnih sektorjev: vabljeni, da se v javno posvetovanje vključite tako, da izpolnite spletni vprašalnik (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020values) in vabilo k sodelovanju posredujete svojim deležnikom in partnerjem!
Aktivna udeležba predstavnikov kulture, filma in ustvarjalnih sektorjev je na tej stopnji procesa ključnega pomena, če želimo aktivno vplivati na oblikovanje prihodnjega programa, zato vas prosimo, da ne oklevate in se odzovete ter informacijo razširite po svojih kanalih!

Med tem in preteklimi javnimi posvetovanji EU (npr. o izvajanju programa Ustvarjalna Evropa leta 2017) obstajajo številne skupne točke, zato lahko to priložnost izkoristite, da poudarite, dopolnite oz. ponovno izrazite svoje stališče. Gre za odločilni trenutek za prihodnost programa.
Vprašalnik vam bo vzel približno 30 minut časa, (ne)sodelovanje pa bo morda vplivalo na sedem let vašega življenja! Med izpolnjevanjem se lahko ustavite in svoje delo shranite ter nadaljujete pozneje.

Ne zamudite priložnosti!

Svoje mnenje lahko prispevate do 8. marca 2018 v enem izmed 23 jezikov EU. Več informacij in vprašalnik najdete tukaj.

Do 8. marca 2018 bodo javna posvetovanja o večletnih finančnih okvirjih EU za obdobje po letu 2020 tudi na področjih kot so kohezija in politika za mlade, migracije, raziskave in inovacije ter naložbe v strateško digitalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Za več glej CNVOS.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1