Motovila Amplify Hišaeu 10sept2021 (15)

Amplify – Pomembna je profesionalizacija kadra v kulturi

Motovila je v Hiši EU (10. sept.) izvedla srečanje in pogovor o prispevku kulture k prihodnosti Evrope, in sicer kot del aktivnosti evropske pobude »AMPLIFY – Naj bo prihodnost Evrope tvoja prihodnost«. Podobno kot v Murski Soboti, so udeleženci pogovora tudi v Ljubljani kot enega ključnih izzivov izpostavili profesionalizacijo kadra v kulturi, še posebej za izvajanje mednarodnih projektov, ter nacionalno sofinanciranje projektov s podporo EU.

Na dogodku smo gostili dve posebni gostji. Nataša Šip iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je udeležencem predstavila prioritete Komisije v naslednjem proračunskem obdobju, še posebej Evropski zeleni dogovor in digitalni prehod, ter pojasnila, kako je to povezano s kulturnim sektorjem. Maya Weisinger iz Culture Action Europe pa je predstavila projekt Amplify. Udeležence je spodbudila, naj se sliši glas kulture na Konferenci o prihodnosti Evrope, s tem da prispevajo predloge, ideje in komentarje za več podpore kulturnemu sektorju v EU.

Dogodka so se udeležili predstavniki javnih in zasebnih/nevladnih organizacij iz Osrednjeslovenske regije, ki delujejo na področju filma, knjige, uprizoritvenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, tudi zagovorništva v kulturi in zaposlovanja.

Motovila bo kot eden od dvanajstih evropskih partnerjev Amplify prisluhnila zamislim, predlogom in pomislekom premalo zastopanih skupnosti glede vizije naše prihodnosti ter jih posredovala odločevalcem v EU. Kampanja Amplify temelji na sodelovanju skupnosti – skozi vrsto srečanj bomo zbrali niz priporočil, naslovljenih na nosilce odločanja v EU ter s tem prispevali k izvedbi Konference o prihodnosti Evrope.

Kampanja Amplify je zato priložnost, da izpostavimo izzive pa tudi dobre plati sobivanja v Evropski uniji v času, ko je ljudem umanjkalo zaupanja v EU in njene inštitucije, precej je skepticizma in negativnega mnenja. Amplify je zato lahko droben prispevek k temu, da se tako domačim kot evropskim odločevalcem prenese spregledana stališča – tudi kulturnega sektorja –, ki lahko prispevajo k razmisleku o drugačni prihodnosti EU.

Sledite kampanji: #Amplify #CulturalDealEU #TogetherEU #TheFutureIsYours #actforculture

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1