Motovila Prvi Koraki Murska Sobota Amplify Avg2021 (50)

Amplify – o ključnih izzivih za več kulturnega sodelovanja

Na dogodku Prvi koraki za mednarodno kulturno sodelovanje v Murski Soboti (25. avg. 2021) je Motovila izvedla tudi pogovor o prispevku kulture k prihodnosti Evrope, in sicer kot del aktivnosti evropske pobude AMPLIFY – Naj bo prihodnost Evrope tvoja prihodnost.

Najprej je Grega Donša (MIKK, Europe Direct Pomurje) predstavil aktualne prioritete EU, zlasti okrevanje po pandemiji, ki prinaša gospodarske posledice (NEXTGENERATIONEU), soočanje z zdravstvenimi posledicami (cepljenje, aktivnosti za razvoj zdravila proti Covid-19, pomoč državam članicam in tretjim državam, itd.), digitalni prehod (npr. boj proti dezinformacijam na spletu ter spodbujanje raznolikih in zanesljivih medijskih vsebin) in Evropski zeleni dogovor, ki postavlja smernice, da Evropa postane podnebno neodvisna do leta 2050. Kot najvišjo prednostno nalogo EU ta hip pa je posebej izpostavil Konferenco o prihodnosti Evrope. To je digitalna platforma, kjer državljani in državljanke izmenjujejo zamisli in oddajajo prispevke, ki se bodo zbirali, analizirali, spremljali in objavljali ves čas trajanja Konference.

V drugem delu je Tanja Kos (Motovila) udeležence vključila v pogovor o izzivih, s katerimi se soočajo kulturne organizacije v lokalnem okolju (vzhodna Slovenija, zlasti Prekmurje) in kaj so po njihovem mnenju glavni izzivi in prepreke, ki jih je treba premagati, da bi v ta prostor prinesli več mednarodnega (kulturnega) sodelovanja. Sogovorniki so izpostavili številne izzive, kot ključne pa izpostavili profesionalizacijo in motivacijo kadra v lokalnem okolju, dostop do občinstev (kulturna vzgoja) in nacionalno sofinanciranje projektov s podporo EU.

Dogodka so se udeležili predstavniki javnih in zasebnih/nevladnih organizacij iz Pomurja, Podravja in Gorenjske, ki delujejo na področju javne uprave, mladine in kulture, slednje zlasti na področju knjige, uprizoritvenih umetnosti, kulturne dediščine in intermedijskih umetnosti.

Motovila bo kot eden od dvanajstih evropskih partnerjev Amplify prisluhnila zamislim, predlogom in pomislekom premalo zastopanih skupnosti glede vizije naše prihodnosti ter jih posredovala odločevalcem v EU. Kampanja Amplify temelji na sodelovanju skupnosti – skozi vrsto srečanj bomo zbrali niz priporočil, naslovljenih na nosilce odločanja v EU ter s tem prispevali k izvedbi Konference o prihodnosti Evrope.

Kampanja Amplify je zato priložnost, da izpostavimo izzive pa tudi dobre plati sobivanja v Evropski uniji v času, ko je ljudem umanjkalo zaupanja v EU in njene inštitucije, precej je skepticizma in negativnega mnenja. Amplify je zato lahko droben prispevek k temu, da se tako domačim kot evropskim odločevalcem prenese spregledana stališča – tudi kulturnega sektorja –, ki lahko prispevajo k razmisleku o drugačni prihodnosti EU.

Sledite kampanji: #Amplify #CulturalDealEU #TogetherEU #TheFutureIsYours #actforculture

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1