Horizon Europe

Aktualnih 10 pozivov Obzorje Evropa za kulturne in ustvarjalne sektorje

Evropska komisija je lani decembra predstavila razpise programa Obzorje Evropa za leto 2022 iz t. i. Sklopa 2 – »Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba«.

Namen sklopa je prispevati k zelenemu in digitalnemu prehodu ter okrevanju po pandemiji covid-19. Hkrati pa je usklajen s prednostnimi nalogami Strateškega načrta Obzorje Evropa (2021–2024) na področju demokracije in upravljanja, kulturne dediščine ter družbenih in gospodarskih sprememb.

Pretežni del razpisov v skupni vrednosti 93 milijonov evrov obravnava izzive v kulturnem ekosistemu, s posebnim poudarkom na kulturni dediščini in drugih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

Rok za oddajo prijav se izteče 20. aprila 2022.

Več o programu Obzorje Evropa na spletu Evropske komisije in slovenski Mreži NKT Obzorje Evropa.
ABC o programu EU Obzorje Evropa (2021–2027) in razpisih za kulturne in ustvarjalne sektorje za leto 2022. Gradivo je bilo pripravljeno za informativni dan (27. jan. 2022).

Večina razpisov sodi med ukrepe na področju raziskav in inovacij (RIA – Research and Innovation actions):

– »Učinki podnebnih sprememb in naravnih nesreč na kulturno dediščino in sanacijo« (proračun 12 milijonov EUR) za raziskovanje inovativnih in trajnostnih načinov zaščite kulturne dediščine.
– »Zaščita artefaktov in dobrin pred antropogenimi grožnjami« (12 milijonov EUR) za razvoj nedestruktivnih metod in digitalnih orodij za zaščito, identifikacijo, sledljivost in varovanje kulturnih dobrin ter za raziskovanje ogrožene evropske kulturne dediščine.
– »Varovanje ogroženih jezikov v Evropi« (3 milijone EUR) podpira revitalizacijo ogroženih jezikov.
– »Evropska kulturna dediščina in umetnost, ki spodbujata naše vrednote doma in v tujini« in »Vloga zaznav, ki jih oblikujejo tradicije, vrednote in prepričanja, pri oblikovanju evropskih družb in politike v 21. stoletju« (9 milijonov EUR) spodbujata ustvarjanje novih znanj in načinov za krepitev skupnih ukrepov za spodbujanje evropske kulture ter obravnavanje vloge vrednot in družbenopolitičnega vedênja pri zaznavanju in obravnavanju izrednih razmer in gospodarskih kriz, kot je pandemija covid-19, ter pri interakciji s politiko in politično legitimnostjo v EU.
– »NEB, ki z arhitekturo, oblikovanjem in umetnostjo oblikuje bolj zelen in pravičnejši način življenja v ustvarjalnih in vključujočih družbah« (6 milijonov EUR) spodbuja pobude Novi evropski Bauhaus (NEB).

Sektorsko specifični razpisi z namenom ustvarjanja znanja za potencial iger, konkurenčnost in trajnost evropske glasbene in filmske industrije ter razvoj metodologij za povezovanje tradicionalnih obrti z novimi tehnologijami:

– »Igre in kultura oblikujejo družbo« (9 milijonov EUR);
– »Za konkurenčen in trajnosten evropski glasbeni ekosistem« (9 milijonov EUR);
– »Povečanje potenciala mednarodne konkurenčnosti evropske filmske industrije« (12 milijonov EUR);
– »Tradicionalne obrti za prihodnost: nov pristop« (12 milijonov EUR).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1