Nemo Museums, Climate And Politics

7 nasvetov za trajnostno delovanje muzejev

NEMO – mreža evropskih muzejskih organizacij ponuja sedem predlogov, ki lahko muzejem pomagajo izkoristiti njihov potencial pri prispevanju k trajnostnemu prehodu Evrope: od zavedanja in priznanja, mreženja in učenja drug od drugega, preučevanja in prestrukturiranja muzejskih dejavnosti do sprejemanja ukrepov. Opozarja pa tudi, da trajnostni prehod pomeni več kot le merjenje vpliva na okolje in upravljanje z energijo. Enakost spolov, socialna vključenost, dostojni delovni pogoji, dostop do izobraževanja itd. so prav tako elementi pravičnega in trajnostnega prehoda.

Predlogi temeljijo na nacionalnih (EU) in lokalnih podnebnih in trajnostnih politikah, predstavljenih v poročilu Museums, Climate and Politics: Taking political action in the sustainable transition (2023). Hkrati pa NEMO opozarja na precejšnje pomanjkanje okoljskih politik, ki bi neposredno vključevale kulturne in ustvarjalne sektorje.

NEMO meni, da imajo muzeji ključno vlogo pri okoljski trajnosti in zamišljanju naše možne prihodnosti. Zato se zavezuje, da bodo muzeji svoje raznolike zbirke in zgodbe, ki jih hranijo, uporabili za navdihovanje ljudi in omogočanje sprememb.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1