Otm Perspective 2022

Zaključno poročilo On the Move za leto 2022 vključuje tudi Motovilo

Mednarodna mreža On the Move (OTM) je objavila letno zaključno poročilo o dejavnostih delovnih skupin OTM v letu 2022 Perspective 2022 (.pdf). Pri OTM je trenutno vzpostavljenih pet delovnih skupin*, ki članom mreže, med njimi je tudi Motovila, in sorodnim organizacijam omogočajo skupno razmišljanje in delovanje ter poglobljeno raziskovanje pomembnih vprašanj o mobilnosti v kulturi.

Rezultat srečanj različnih delovnih skupin je bogat nabor razprav, predstavitev projektov, prispevkov gostujočih strokovnjakov in zamisli za prihodnje delo. V delovnih skupinah se namreč izpostavljajo številna vprašanja o mobilnosti umetnikov in kulturnih delavcev, izmenjujejo izkušnje različnih organizacij. Spodbujajo pa se tudi številne in raznolike razprave, ki odsevajo aktualno sliko ključnih izzivov in stanja, ki danes spremljajo mobilnost v kulturi v Evropi in na mednarodni ravni.

Poročilo Perspective 2022 izpostavlja sodelovanje med francoskim MobiCulture in Motovilo kot del sodelovanja v delovni skupini MIP – Mobility Information Points. Prav tako izpostavlja »zeleno mobilnost«, ki je bila del razprav na forumu Ustvarjalnost ZA trajnost septembra 2022 v Ljubljani. Dogodek je organizirala Motovila v sodelovanju z On the Move, v branje pa priporočamo ključne točke s foruma, ki so vam lahko v pomoč pri oblikovanju zelenih smernic (so)delovanja v kulturi. Na forumu je bil predstavljen tudi Vodnik po financiranju mobilnosti v kulturi na območju Balkana, ki je ga je izdal OTM v sodelovanju z lokalnimi partnerji, med katerimi je tudi Motovila.

On the Move je poleg poročila Perspective 2022 objavil še dve poročili Advocacy in Engagement Reports 2022, ki povzemata informacije o ključnih dogodkih, pripravi dokumentov za oblikovanje politik, prispevkov h kampanjam, vodenju in sodelovanju v delovnih skupinah, razvijanju partnerstev ter podpiranju svojih članov pri mreženju in strokovnem razvoju. Poročilo ponuja tudi oris glavnih dejavnosti v letu 2022, ki ozaveščajo o pobudah OTM, in prihodnje usmeritve.

V letu 2022 je On the Move sicer sodelovala na skupno 75 srečanjih: 17 srečanj, ki so jih organizirali člani organizacije OTM, in 58 srečanj, ki so jih organizirale zagovorniške platforme OTM ali države članice, evropske ali mednarodne organizacije. Ponosni smo, da je OTM pri organizaciji in izvedbi dogodkov k sodelovanju povabil tudi Motovilo.

Mobility Info Points

Pet delovnih skupin OTM:

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1