Creativeeurope Pushboundaries

Ustvarjalna Evropa v letu 2024

Evropska komisija je konec septembra objavila letni delovni programAnnual Work Programme 2024, s katerim zagotavlja izvajanje programa Ustvarjalna Evropa. Komisija pripravi letni delovni program v okviru sklepa Evropskega parlamenta in Sveta EU o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa. V letnem delovnem programu so opisani okvir politike, prednostne naloge in ukrepi za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa.

Program Ustvarjalna Evropa se bo v letu 2024 še vedno osredotočal na podporo sektorjem po krizi COVID-19 in posledice vojne v Ukrajini. Prednostna naloga je tudi prehod sektorjev k trajnosti in vključenosti.

Komisija bo leta 2024 objavila razpise v vseh treh sklopih programa Ustvarjalna Evropa, tj. KULTURA, MEDIA in Medsektorski sklop. Obeta se nekaj novosti, npr. razpis KULTURA za projekte sodelovanja bo v letu 2024 namenjen samo za male in srednje projekte. Produkcijska podjetja se bodo lahko prijavila na več kot en razpis MEDIA za razvoj projektov. Objavo novih razpisov pričakujemo od oktobra letos. Informacije v zvezi z aktualnimi razpisi EU za sofinanciranje projektov so dostopne na spletu CED Slovenija in portalu Funding & Tender Opportunities.

Motovila (CED Slovenija) zainteresirane predstavnike kulturnih in ustvarjalnih sektorejv vabi na dogodke:

  • MEDIA info dan na Festivalu slovenskega filma: Portorož, 7. oktober, o priložnostih Ustvarjalna Evropa MEDIA za leto 2024.
  • Ustvarjalna Evropa v Celju: 24. oktober, o priložnostih Ustvarjalna Evropa KULTURA za leto 2024. 
  • Ustvarjalna Obzorja: Ljubljana, 9. november, o priložnostih Ustvarjalna Evropa KULTURA in Obzorje Evropa za leto 2024.
Aktualni razpisi:

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1