Creative Europe Push Boundaries

Poziv proti znižanju proračuna Ustvarjalne Evrope za leto 2024

Evropske kulturne mreže pozivajo države članice, naj ponovno razmislijo o predlaganem znižanju proračuna programa Ustvarjalna Evropa za leto 2024.

Mreža Culture Action Europe, katerega članica je tudi Motovila, je v imenu skupine več kot 70 mrež in organizacij iz vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in panog (KUS) na države članice EU in Svet EU naslovila pismo, v katerem izraža zaskrbljenost zaradi predlaganega zmanjšanja proračuna Ustvarjalne Evrope za leto 2024 za 40 milijonov EUR.

Takšno zmanjšanje ne bo imelo skoraj nobenega vpliva na prihranke v proračunu EU, bo pa znatno oslabilo program Ustvarjalna Evropa, ki je edini finančni okvir EU, namenjen evropskemu kulturnemu sodelovanju, in povzročilo škodo KUS. Sopodpisniki močno upajo, da bo Svet ponovno razmislil o sedanjem zmanjšanju proračuna in raje prispeval k nadaljnji krepitvi programa Ustvarjalna Evropa za leto 2024 in v prihodnje, v skladu s stališčem odbora za kulturo (CULT) Evropskega parlamenta, ki je zahteval povečanje sredstev za prihodnje leto za 43 milijonov EUR.

Do pisma v celoti lahko dostopate na spletni strani CAE. Preberite ga in delite z drugimi.

Evropska komisija je sicer septembra objavila letni delovni programAnnual Work Programme 2024, s katerim zagotavlja izvajanje programa Ustvarjalna Evropa. Komisija pripravi letni delovni program v okviru sklepa Evropskega parlamenta in Sveta EU o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa. Delovni program za leto 2024 prinaša nekaj sprememb glede okvira politik, prednostnih nalog in ukrepov za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa. Zdaj tudi pričakujemo objavo novih razpisov Ustvarjalna Evropa za leto 2024.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1