V preteklem letu je več kot 350 udeležencev iz Danske, Francije, Grčije, Madžarske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije in Švedske organiziralo posvete, na katerih so izpostavili izzive v kulturnem sektorju, razmišljali o tem, kaj je pogosto napačno predstavljeno o njihovih skupnostih, izpostavljali vprašanja, ki jim je treba v Evropi nameniti več pozornosti, in se spraševali, kaj je “boljša Evropa”.

Aktivnosti projekta s podporo Evropskega parlamenta so se odvijale med aprilom 2021 in majem 2022 kot del konference o prihodnosti Evrope.
Več o pobudi AMPLIFY na spletu Motovile in CAE.

12 partnerjev pobude Amplify, med njimi tudi Motovila, je na dan Evrope, 9. maja, organiziralo zaključni dogodek pod naslovom #AmplifyinAction, na katerem smo predstavili pobude za boljše delo(vanje) ustvarjalcev in kulturnih delavcev.

Med aprilom 2021 in majem 2022 smo sodelovali pri pobudi AMPLIFY, ki jo je koordiniralo združenje Culture Action Europe. Motovila je zbirala ideje, pobude in povratne informacije, kako je lahko kulturni sektor v lokalnem okolju bolje podprt.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1