Motovila Amplifyinaction Europeday22 (1)

Na dan Evrope sklenili pobudo AMPLIFY

Medtem ko je 9. maja 2022 v Strasbourgu potekal zaključni dogodek Konference o prihodnosti Evrope (CoFoE), so predstavniki civilne družbe, aktivisti, umetniki in kulturni delavci odločevalce opozarjali na ključno vlogo kulture in umetnosti pri oblikovanju demokratične, odprte, raznolike in vključujoče prihodnosti Evrope. V preteklem letu in na dan Evrope so udeleženci pobude AMPLIFY v Sloveniji še posebej izpostavili pomen in izzive mednarodnega kulturnega sodelovanja ter predlagali rešitve: (1) podpora za večjo profesionalizacijo v kulturi; (2) več podpore za vključevanje občinstev v kulturo na lokalni ravni; (3) sistem nacionalnega/regionalnega sofinanciranja za mednarodno kulturno sodelovanje.

Praznovanje dneva Evrope 2022 (Europe Day*22) pod okriljem Culture Action Europe, BOZAR, Evropske kulturne fundacije in De Balie je povezalo številne skupnosti po vsej Evropi, tudi v Sloveniji, ki so sodelovale v enoletnem projektu AMPLIFY, pa tudi mlade umetnike z vse celine ter kulturne delavce in aktiviste iz Ukrajine. Udeleženci so imeli priložnost izmenjave mnenj z oblikovalci politik iz treh glavnih institucij EU. Gostje razprav so bili Laurence Farreng (Renew Europe/FR, koordinator delovne skupine za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Evropskem parlamentu), Niklas Nienaß (poslanec EP Zeleni/EFA, DE), Alexis Georgoulis (poslanec EP Levica, GR), Guillemette Madinier (namestnica svetovalca za kulturo na Stalnem predstavništvu Francije pri EU v imenu francoskega predsedstva Svetu EU) in Angelos Agalianos (uradnik na GD EAC, pristojen za CoFoE).

Motovila je pobudo AMPLIFY in prispevek h Konferenci o prihodnosti Evrope sklenila v Hiši EU, kjer smo se med drugim v živo vključili v program Europe Day*22 in je Sara Božanić iz Inštituta za transmedijski dizajn v imenu slovenske skupnosti AMPLIFY predstavila izzive kulturnega sektorja.
Zahvaljujemo se domačim predstavnikom sektorja za odziv v pobudi AMPLIFY in se nadejamo nadaljnjega sodelovanja s predstavniki kulturnih organizacij, še posebej v luči decentralizacije priložnosti financiranja in spodbud EU za več mednarodnega kulturnega sodelovanja.

Motovila pozdravlja, da je kultura slišana in vključena v tretje poročilo CoFoE Third Interim Report Platform – November 2021. Ponosni smo, da poročilo omenja pobudo AMPLIFY in izpostavlja tudi srečanje AMPLIFY, ki ga je Motovila avgusta 2021 organizirala v Murski Soboti. Tam so udeleženci pogovora še posebej izpostavili pomen mednarodnega kulturnega sodelovanja, pri katerem je ključna podpora lokalnega, nacionalnega in evropskega okolja.

Vendar pa Culture Action Europe opozarja, da je kultura sicer vključena v končno poročilo CoFoE (Report on the final outcome – May 2022, glej priporočilo št. 48), a ne na način kot bi si želeli deležniki v kulturi – precej skromno glede na prispela priporočila iz vse Evrope. Poročilo CoFoE vključuje pozive h krepitvi obstoječih ukrepov, ki podpirajo kulturo na ravni EU, kot so Ustvarjalna Evropa, Novi evropski Bauhaus in Evropske prestolnice kulture. Poleg tega vključuje zahteve po razvoju izobraževanja in vseživljenjskega učenja v Evropi, vključno s praksami STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths), in poziv za izboljšanje statusa ter delovnih pogojev kulturnih delavcev v EU, zlasti v prihodnjih krizah.

Več o pobudi AMPLIFY na spletu Motovile in CAE.

#AmplifyinAction #Amplify #CulturalDealEU #TheFutureisYours #TogetherEU #EuropeDay22

AMPLIFY – Naj bo prihodnost Evrope tvoja prihodnost je pobuda za sodelovanje med skupnostmi v 12 evropskih državah, ki delujejo na področju kulture, sociale in izobraževanja. V preteklem letu je več kot 350 udeležencev iz Danske, Francije, Grčije, Madžarske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije in Švedske organiziralo posvete, na katerih so izpostavili izzive v kulturnem sektorju, razmišljali o tem, kaj je pogosto napačno predstavljeno o njihovih skupnostih, izpostavljali vprašanja, ki jim je treba v Evropi nameniti več pozornosti, in se spraševali, kaj je “boljša Evropa”.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1