Pomembno orodje je npr. »zemljevid dejavnosti«, na katerem bodo predstavljeni vsi dogodki, namenjeni letu mladih. Kmalu bo na voljo funkcija za nalaganje dogodkov, da bodo lahko generalni direktorati, evropske organizacije, nacionalne agencije in Centri Ustvarjalna Evropa, mladinski deležniki in nacionalni koordinatorji neposredno objavljali informacije o svojih dejavnostih. V pripravi je tudi rubrika »Mladinska politika«, kjer bodo predstavljene obstoječe in nove evropske politike, povezane z mladimi.

Evropski parlament in Svet sta 6. decembra 2021 dosegla politični dogovor, da bo leto 2022 evropsko leto mladih. Veseli smo, da tudi Motovila sodeluje v 20-članski delovni skupini EYY, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih agencij Erasmus+ in centorv CED.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1