Eyy2022 Sharefaith

Evropsko leto mladih 2022

Evropski parlament in Svet sta 6. decembra 2021 dosegla politični dogovor, da bo leto 2022 evropsko leto mladih (European Year of Youth – EYY 2022).

Komisarka Mariya Gabriel poudarja, da je bil sporazum dosežen v rekordnem času in da se vsi zavedamo, kako pomembno je mlade postaviti v središče pozornosti. Komisarka zato vse mlade Evropejce vabi, da sodelujejo v prihajajočem evropskem letu mladih in da se njihov glas sliši.

Veseli smo, da tudi Motovila sodeluje v 20-članski delovni skupini EYY, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih agencij Erasmus+ in centorv CED.

Ozadje

Evropsko leto mladih bo tesno povezano z izvajanjem instrumenta NextGenerationEU, ki mladim zagotavlja nove perspektive, vključno s kakovostnimi delovnimi mesti ter možnostmi za izobraževanje in usposabljanje za Evropo prihodnosti, poleg tega pa podpira udeležbo mladih v družbi.

V letu mladih si bo Komisija prizadevala za sinergije z drugimi programi EU, namenjeni mladim, na vseh področjih – od programov razvoja podeželja do programov za raziskave in inovacije, od kohezijskih ukrepov do ukrepov na področju podnebnih sprememb –, vključno s programi EU z mednarodnim dometom ali čeznacionalno razsežnostjo.

Poleg programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote s proračunom v višini 28 milijard evrov oziroma ene milijarde evrov za trenutno finančno obdobje več priložnosti za mlade ustvarjata tudi jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih. Leta 2022 se bo poleg tega začel izvajati nov program, imenovan ALMA, ki bo podprl čezmejno poklicno mobilnost prikrajšanih mladih.

Strategija EU za mlade za obdobje 2019–2027 je okvir za sodelovanje EU na področju mladinske politike. Podpira udejstvovanje mladih v demokratičnem življenju, njen cilj pa je vsem mladim omogočiti udeležbo v družbi. Mladinski dialog EU je osrednje orodje teh prizadevanj.

Stališča in mnenja mladih o prihodnosti Unije se zbirajo tudi v okviru Konference o prihodnosti Evrope, katere sklepi bodo prav tako predstavljeni leta 2022. Mladi predstavljajo tretjino sodelujočih na okroglih mizah z evropskimi državljani in državljankami ter predstavnic oz. predstavnikov na plenarnih skupščinah Konference, na katerih sodeluje tudi predsednica Evropskega mladinskega foruma.

Več o letu EYY 2022 na spletni strani Evropske komisije in Evropskega parlamenta.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1