2021 Čestitamo Motovila

Slovenski ustvarjalci uspešno vstopili v novo obdobje Ustvarjalne Evrope

Ob zaključku leta 2022 Motovila obvešča šele o rezultatih razpisov Ustvarjalna Evropa za leto 2021 zato, ker je Evropska komisija spremenila razpisni postopek, vključno s sistemom sklepanja pogodb in obveščanja o rezultatih. Nacionalni centri CED namreč lahko javnost obveščajo o rezultatih in promovirajo podprte projekte šele, ko so med Evropsko komisijo in prejemniki podpore sklenjene vse pogodbe. Za razpise 2021 se je ta postopek zaradi dodatnih zamud pri lansiranju nove generacije Ustvarjalne Evrope še dodatno zavlekel in šele zdaj je končno nastopil trenutek, ko lahko veseli in ponosni razglasimo, da tudi v aktualno sedemletno obdobje slovenska kultura in film vstopata z odlično popotnico.

Evropska unija je na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2021 podprla 59 evropskih projektov, v katerih sodeluje 57 slovenskih organizacij. Nekatere so vključene v več projektov, tako da skupna vrednost 70 pridobljenih podpor EU znaša 9,7 milijona EUR. Slovenske organizacije so ustvarile več kot 230 mednarodnih kulturnih povezav. Anja Mugerli je za delo Čebelja družina prejela nagrado EU za književnost EUPL.

Več na spletni strani CED Slovenija.

2021 Podpora Po Sektorjih Motovila

Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2021–2027, in je vodilni in edini instrument EU, namenjen podpori evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Ustvarjalno Evropo sestavljajo trije programski sklopi, tj. KULTURA, MEDIA in Medsektorski sklop. Nacionalni Centri Ustvarjalna Evropa, vzpostavljeni v 39 evropskih državah, delujejo kot vstopna točka za vse, ki želijo sodelovati v programu. Naloge Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija) ob podpori Evropske komisije in Ministrstva za kulturo izvaja zavod Motovila.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1