Zupanov Trigger Day 2 59

Priložnosti financiranja kulturnega sodelovanja v jugovzhodni Evropi

Marca 2024 smo v sodelovanju s predstavitveno platformo slovenskih neodvisnih scenskih umetnosti TRIGGER in IETM Caravan v Ljubljani predstavili priložnosti financiranja kulturnega sodelovanja v jugovzhodni Evropi na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Še posebej smo se osredotočili na regijo Zahodnega Balkana in v ospredje postavili priložnosti za mednarodno mobilnost in vire financiranja v sektorju uprizoritvenih umetnosti v jugovzhodni Evropi.

Po predstavitvah je z vabljenimi gosti sledila razprava o aktualnih regionalnih izzivih pri čezmejnem sodelovanju v sektorju uprizoritvenih umetnosti.

Na dogodku so sodelovali Ása Richardsdóttir (IETM / Perform Europe), Marijana Jurčević (Fundacija Kultura Nova), Fanchon Lefevre (Goethe-Institut Bruselj / Culture Moves Europe), Florent Mehmeti (Gledališče ODA), Tanja Gavrilović in Caroline Sotta (Francoski inštitut Beograd / Teatroskop), Mateja Lazar in Tanja Kos (Motovila / CED Slovenija).

[Foto by Marijo Zupanov @Trigger & IETM Caravan Ljubljana, marec 2024.]

Fundacija Kultura nova podpira vzpostavljanje in krepitev organizacijskih zmogljivosti hrvaških organizacij civilne družbe za razvoj kulturnih in umetniških programov na področju sodobne kulture in umetnosti. Podporni program Kulture nove omogoča enostaven dostop in prilagodljivost, omogoča kratkoročne, letne in večletne podpore organizacijam za strokovni razvoj, pri čemer se odmika od projektne logike financiranja. Kultura nova v okviru dejavnosti oddelka za raziskave in razvoj izdaja različne publikacije, ki obravnavajo teme, pomembne za njeno področje dela, npr. raziskava i-Portunus Houses ali sodelovanje pri vodnika za financiranje mobilnosti v kulturi na območju Balkana. Fundacija se financira tudi iz dela dobička od iger na srečo in promocijskih nagradnih iger na Hrvaškem.

Program Teatroskop, ki ga izvaja Francoski inštitut v Beogradu, so leta 2011 začeli izvajati Francoski inštitut v Parizu, francosko ministrstvo za kulturo ter francosko ministrstvo za evropske in zunanje zadeve. Namenjen je spodbujanju sodelovanja med Francijo in jugovzhodno Evropo na področju uprizoritvenih umetnosti (gledališče, ples, cirkuške umetnosti, lutkovne umetnosti, ulično gledališče, performans itd). Vključuje Albanijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Črno goro, Grčijo, Hrvaško, Kosovo, Madžarsko, Romunijo, Severno Makedonijo, Slovenijo, Srbijo in Turčijo. Program podpira krepitev profesionalnih mrež s spodbujanjem izmenjave projektov, omogočanjem strokovnih srečanj in spodbujanjem sodelovanja med regionalnimi akterji in francosko sceno.

Ustvarjalna EvropaCreative Europe je nadnacionalni program Evropske unije, ki se izvaja v obdobju 2021–2027 in je vodilni in edini instrument EU za podporo evropskega kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Spodbuja kulturno in jezikovno raznolikost, dediščino in konkurenčnost kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Aktualne razpise v letu 2024 preverite na povezavi tukaj. Naloge CED Slovenija, nacionalne informacijske pisarne, izvaja Motovila.

Perform Europe podpira inovativne zamisli za bolj vključujoče, raznoliko in zeleno mednarodno gostovanje uprizoritvenih umetnosti (razpis odprt do 31. marca 2024). Konzorcij Perform Europe sestavljajo IETM, EFA, Circostrada, EDN, IDEA Consult in Pearle*, ki bo izvajal shemo financiranja v letih 2023–2026.

Kultura premika Evropo – Culture Moves Europe (CME) je ukrep za podporo mednarodni mobilnosti v kulturi s podporo programa Ustvarjalna Evropa, ki ga med leti 2022 in 2025 izvaja Goethe institut Bruselj. CME omogoča podporo za individualno mobilnost za umetnike in kulturne delavce (razpis odprt do 31. maja 2024) ter za gostitelje rezidenčnih programov (razpis odprt do 15. maja).

Priporočamo branje vodnika za financiranje mobilnosti v kulturi na območju BalkanaMobility Funding Guide for the Balkan Region za regijo, ki vključuje Albanijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Kosovo, Romunijo, Severno Makedonijo, Slovenijo in Srbijo. Namen vodnika, ki je izšel pri On the Move, je umetnikom in kulturnim delavcem ponuditi preverjene in zanesljive informacije in s tem spodbuditi njihovo poklicno napredovanje, umetniško rast in perspektive za mednarodno sodelovanje.

Ključne besede razprave: pomanjkanje virov, sofinanciranje in krepitev zmogljivosti, od projektnih k razvojnim podporam

V razpravi smo prišli do zaključka, da je regija JV Evrope oz. Zahodnega Balkana še vedno premalo zastopana v evropskih shemah financiranja, doma pa nima dostopa do ustreznih priložnosti. Izzivi so številni, od (so)financiranja delovanja organizacij in njihovih projektov ter s tem povezanim pomanjkanjem človeških virov in prekernim položajem sektorja, do projektne hiperprodukcije, kar vodi do vse prisotnega problema kulturnega sektorja (tudi onkraj JV Evrope) – pomanjkanja časa za premislek ter razvojno in trajnostno naravnano (mednarodno) delovanje. Odmik od projektne logike k razvojnim podporam, ki ga uvaja hrvaška fundacija Kultura nova, je zato prav navdihujoč.

V regiji in onkraj se ustvarjalci in profesionalci srečujejo s številnimi kulturnimi in političnimi razlikami, čeprav je čezmejno sodelovanje dobrodošlo in prinaša koristi. V tej luči je pomembna prisotnost mednarodnih mrež, kot npr. IETM, ter platform in regionalnih pobud, ki omogočajo ali spodbujajo sodelovanje akterjev iz JV Evrope, kot npr. platforma Trigger ali program Teatroskop, ki ga koordinira Francoski inštitut v Srbiji. Hkrati pa tudi razumevanje in podpora nacionalnih, regionalnih in evropskih institucij.

Program EU Ustvarjalna Evropa, vključno z ukrepi Perform Europe in Culture Moves Europe (Kultura premika Evropo), se je izkazal kot pomemben mehanizem za spodbujanje (tudi sektorsko-specifičnega) sodelovanja v regiji. Vendar pa je sodelovanje ustvarjalcev in organizacij zaradi manjše zmogljivosti v regiji še vedno bistveno manjše v primerjavi z ostalimi območji, ki so del evropskega programa. Pozitivne spremembe bi gotovo prinesla vzpostavitev posebej oblikovanega finančnega ukrepa, ki bi – upoštevajoč družbene in gospodarske posebnosti regije – prispeval h krepitvi zmogljivosti kulturnega sektorja v JV Evropi. Primer tovrstnega ukrepa je npr. poseben razpis za projekte kulturnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu (EACEA 39/2019), ki ga je Evropska komisija izvedla leta 2020. Za skupen proračun v višini 5 milijonov evrov se je potegovalo kar 350 projektov iz regije, kar dokazuje, da obstaja velika potreba in da je večji odziv regije mogoče, v kolikor gre za prilagojen in torej dostopen ukrep.5. edicija platforme TRIGGER, med 14. in 17. marcem v Mariboru in Ljubljani, je sodelovanje z IETM Caravan, dopolnila s strokovno ekskurzijo mreže IETM, ki je namenjena spoznavanju kontekstov sodobnih uprizoritvenih umetnosti v določenem mestu, regiji ali državi. Glavni cilj “karavane” je mednarodnim udeležencem ponuditi priložnost, da odkrijejo uprizoritveno umetnost države gostiteljice in se povežejo z lokalnimi profesionalci. 

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1