Popthevote Cae Konec Projekta 1

Pop the Vote – Kultura na volitvah: mladi umetniki angažirali več kot 46.000 ljudi

Z evropskimi volitvami 9. junija 2024 smo sklenili sodelovanje pri projektu Pop the Vote – Kultura na volitvah, ki ga je koordiniralo združenje Culture Action Europe (CAE). Cilj projekta, ki ga je sofinanciral Evropski parlament, je bilo angažirati mlade umetnike v evropskih državah, da spodbudijo državljane k udeležbi na junijske volitve v Evropski parlament.

Pri projektu Pop the Vote je skupaj 44 ustvarjalcev sprememb – »changemakerjev« iz 14 evropskih držav, tudi iz Slovenije, organiziralo 99 dogodkov (posnetki dogodkov so dostopni na IG profilu popthevote.eu) in preko njih angažiralo več kot 46.000 ljudi.

Med 44 ustvarjalci sprememb je bil tudi Lovro Korošec, slovenski pevec in glasbenik, ki je svojo izkušnjo v projektu Pop the Vote opisal z naslednjimi besedami: “Prepričan sem, da lahko umetnost igra pomembno vlogo pri spodbujanju družbenih sprememb. Z umetnostjo lahko nagovorimo ljudi na čustveni ravni in jim predstavimo kompleksne teme na dostopen način. Vesel sem, da sem lahko sodeloval v tem projektu in da bom s svojim delom prispeval k spodbujanju mladih k udeležbi na volitvah.« Lovro se je februarja udeležil usposabljanja v Belgiji, med aprilom in majem pa je v Sloveniji izvedel dva večera glasbe slovenskih samospevov, ki govorijo o povezanosti ljudi in moči skupnosti s poudarkom na empatiji.”

Ustvarjalci sprememb so med drugim ustvarili razstave, javne nastope, razprave, delavnice, skupnostne festivale, rave zabave, izobraževalne programe in filme. Promocijske vsebine so na družbenih medijih preko komunikacijskih kanalov Culture Action Europe med majem 2023 in junijem 2024 dosegle več kot 308.000 ljudi.

Nekateri ustvarjalci sprememb so se letos maja udeležili konference CAE Beyond the Obvious v Malmöju na Švedskem, kjer so predstavili projekte in prisotne udeležence spodbudili h kritičnemu razmišljanju o vlogi kulture pri oblikovanju enakopravnih družb ter spodbujanju demokratičnih, participativnih in okoljsko trajnostnih javnih prostorov.

Culture Action Europe bo preučilo možnosti za strukturno vključitev ustvarjalcev sprememb v svoje aktivnosti. Projekt Pop the Vote je dokazal, da lahko kultura in mladi igrajo ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti in da so takšne pobude nujne za krepitev naše skupnosti in njenih vrednot.

Projekt je med majem 2023 in junijem 2024 s pomočjo kulture spodbujal aktivno sodelovanje evropskih državljanov pri evropskih parlamentarnih volitvah leta 2024.

Projekt je koordiniral Culture Action Europe. V vlogi partnerjev so pri projektu sodelovali A25 (BG), Clubture (HR), D6 Culture EU (CY), Association des Centres culturels de rencontre (ACCR) (FR), Kulturpolitische Gesellschaft e.V. (KupoGe) (DE), ProProgressione (HU), Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BJCEM) (IT), Kunsten 92 (NL), European Cultural Foundation (NL), Krytyka Polityczna (PL), Mapa das Ideias (PT), Motovila (SI), Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, REACC (ES) in Space-Time Works (STW) (SE).

Motovila je mladim umetnikom iz Slovenije omogočila sodelovanje pri projektu Pop the Vote. Delovala je kot lokalna povezovalna točka ter pomagala pri razširjanju novic o projektnih aktivnostih.

Več o projektu Pop the Vote na spletni strani CAE. #popthevote

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1