Dskp Sovretov Kabinet

Razpis za prevajalsko rezidenco »Sovretov kabinet« / Slovenija 2023

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) razpisuje za leto 2023 rezidenčne programe »Sovretov kabinet« na dveh področjih:
1. Književno prevajanje iz slovenščine v tuje jezike
2. Književno prevajanje drugih jezikovnih kombinacij
Rok za prijavo za obe razpisni področji: 5. januar 2023.

Lokacija rezidenčnih prostorov: Trg borcev NOB 12, 1431 Dol pri Hrastniku, Slovenija; mansardno stanovanje v 3. nadstropju v hiši brez dvigala.

Rok za prijavo za obe razpisni področji: 5. januar 2023.
Razpis in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani DSKP.

Za več informacij kontaktirajte DSKP:
E: dskp@dskp-drustvo.si, T: +386 (0)30 745 333 (ob torkih in četrtkih med 10. in 13. uro)

1. REZIDENČNI PROGRAM Prevajanje leposlovja, humanistike in družboslovja iz slovenščine v tuje jezike

Trajanje: 4 tedni (1 mesec)

Stroški soorganizatorjev: nastanitev in končno čiščenje stanovanja, vozovnica za lokalni promet, izkaznica za uporabo lokalne knjižnice, brezplačni vstop v lokalne kulturne ustanove, enkratno izplačilo avtorskega honorarja za sodelovanje v predvideni višini 300,00 evrov bruto, pavšalni dodatek k potnim stroškom v predvideni višini 200,00 evrov. Program prevajanja in posredovanja slovenske književnosti v tuje jezike finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Stroški rezidenta: nezgodno in zdravstveno zavarovanje za tujino, potni stroški, prehrana, žepnina in drugi stroški

Opis rezidenčnega programa za prevajalce iz slovenščine: DSKP bo v letu 2023 omogočil subvencionirano rezidenčno bivanje 4–6 prevajalcem oz. prevajalkam iz slovenščine v tuje jezike za 4 tedne (oz. 1 mesec). Subvencioniran rezidenčni program DSKP je namenjen perspektivnim ali uveljavljenim tujim prevajalcem in prevajalkam slovenskih leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil, ki so objavili vsaj en književni prevod ali več krajših prevodov v tiskanih monografijah in/ali v referenčnih tiskanih oz. elektronskih medijih. Prednost pri izboru bodo imeli prevajalci in prevajalke, ki se prijavljajo prvič in bodo s prijavljenim projektom prispevali k promociji in uveljavljanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini. Rezidenčno bivanje je namenjeno samostojnemu in individualnemu prevajalskemu oz. raziskovalnemu delu. Gostujoči tuji prevajalci bodo v času bivanja glede na vsebinske in organizacijske zmožnosti vključeni v dejavnosti DSKP in/ali lokalne skupnosti.

Predvideni termini: Termin bivanja je mogoč od 1. februarja 2023 do konca leta 2023, med prvim in zadnjim dnevom v mesecu, razen julija in avgusta. Ob prijavi navedite dva možna termina.

2. REZIDENČNI PROGRAM Prevajanje leposlovja, humanistike in družboslovja drugih jezikovnih kombinacij

Trajanje: 2 do 4 tedni

Stroški soorganizatorjev: nastanitev, vozovnica za lokalni promet, izkaznica za uporabo lokalne knjižnice, brezplačni vstop v lokalne kulturne ustanove

Stroški rezidenta: plačilo obratovalnih stroškov in stroškov čiščenja v višini 50,00 evrov na teden; nezgodno in zdravstveno zavarovanje za tujino, potni stroški, prehrana, žepnina in drugi stroški

Opis rezidenčnega programa za vse prevajalce: DSKP bo v letu 2023 omogočil brezplačno rezidenčno bivanje omejenemu številu prevajalcev oz. prevajalk glede na razpoložljive termine, ki bodo prednostno razdeljeni tujim prevajalcem iz slovenščine. Rezidenčno bivanje v Sovretovem kabinetu je namenjeno samostojnemu in individualnemu prevajalskemu oz. raziskovalnemu delu.

Predvideni termini: Termin bivanja je mogoč od 1. februarja 2023 do konca leta 2023, med prvim in zadnjim dnevom v mesecu, razen julija in avgusta. Ob prijavi navedite dva možna termina.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1