Creative Pulse Survey On The Status And Working Conditions Of Artists And Ccs Professionals

O položaju in delovnih pogojih umetnikov ter kulturnih delavcev v Evropi

PANTEIA in Culture Action Europe sta objavila izsledke raziskave o položaju in delovnih pogojih umetnikov ter kulturnih delavcev v Evropi – Creative Pulse: A survey on the status and working conditions of artists and CCS sector professionals in Europe, ki sta jo izvedla med decembrom 2023 in februarjem 2024.

Več kot polovica vprašanih je opozorila na slabe delovne pogojev umetnikov in kulturnih delavcev, več kot dve tretjini vprašanih nima dostopa do zadostne socialne varnosti, kar še povečuje izzive, s katerimi se soočajo umetniki in kulturni delavci. Mnogi so prisiljeni delati na več delovnih mestih, kar negativno vpliva na njihovo uspešnost.

Raziskava vključuje tudi poglavje o mobilnosti v kulturi. Umetniki in kulturni delavci, ki so mobilni, manj pogosto poročajo o slabih delovnih pogojih, a se po drugi strani soočajo s posebnimi izzivi in tveganji, zlasti z obdavčitvijo in socialno varnostjo. 

Kulturne organizacije, institucije in oblikovalci politik se strinjajo, da mora EU sprejeti zakonodajo, ki bo obravnavala delovne pogoje ustvarjalcev in kulturnih delavcev. Skoraj 90 % vprašanih meni, da bi takšna zakonodaja izboljšala pogoje v tem sektorju.

Izsledki raziskave so dostopni na povezavi tukaj.
Vir informacije On the Move.


Podlaga za raziskavo so razprave v Evropskem parlamentu o položaju in delovnih pogojih umetnikov ter kulturnih in ustvarjalnih delavcev v Evropi.

Evropski parlament (EP) je namreč 21. novembra 2023 sprejel resolucijo s priporočili Komisiji o okviru EU za socialni in poklicni položaj umetnikov in delavcev v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Po mnenju EP v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ni dostojnega dela, dostojnih plačilnih standardov in socialne zaščite, razlike med nacionalnimi zakonodajami pa ustvarjajo nepravične razmere. EP poziva k sprejetju direktive o dostojnih delovnih pogojih, vključno z določitvijo zaposlitvenega statusa, vzpostavitvijo platforme za zbiranje podatkov in spremljanje stanja po Evropi ter uvedbo vseevropskih standardov.

Prav tako so Ministri za kulturo 24. novembra 2023 na uradnem zasedanju Sveta za kulturo, ki ga je vodilo špansko predsedstvo, javno razpravljali o izboljšanju delovnih pogojev za umetnike in kulturne delavce. Ministri za kulturo si prizadevajo za opredelitev niza minimalnih standardov glede statusa umetnikov, vključno z njihovimi delovnimi pogoji, sistemi socialne zaščite in čezmejno mobilnostjo, je sklenilo špansko predsedstvo.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1