Napotki za prijavitelje na razpis Kultura za projekte sodelovanja 2019

Ekipa CED Slovenija je 8. nov. 2018 za predstavnike kulturnega in ustvarjalnih sektorjev organizirala tehnično delavnico Kultura za projekte sodelovanja 2019 (EACEA 34/2018). Mateja Lazar in Maša Ekar sta udeležence vodili skozi smernice aktualnega razpisa in predstavili kulturno-politične prioritete EU, postopek e-prijave in napotke za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, tj. vsebinski in finančni del prijavnice.

Svetujemo, kaj naj upoštevajo prijavitelji (in njihovi partnerji) pri pripravi projektne vloge na razpis Kultura za projekte sodelovanja 2019. Natančno preberite razpisno dokumentacijo, upoštevajte prednostne naloge, pravočasno pridobite PIC kodo, preverite novosti aktualnega razpisa, berite strateške dokumente, poiščite navdih in preverite svoje partnerje.

Pomembni napotki za prijavitelje

– Pred izpolnjevanjem obrazcev NUJNO najprej preberite razpisno dokumentacijo, in sicer so to dokumenti Guidelines, Guide for applicants in Proposal Submission User Guide, ki so dostopni na spletnih straneh Izvajalske agencije EACEA.

– Prijavitelji (vodja) in vsi partnerji naj si čimprej ustvarijo t. i. EU račun (EU Login), se registrirajo na portalu za udeležence (Participant portal) in pridobijo t. i. PIC kodo (Participant identification code). Kako pridobiti PIC kodo, poglejte tu.

– Ko boste na svoj računalnik naložili e-prijavnico (eForm), obvezno preberite uvodni del e-obrazca (v modri barvi) z navodili, kako preveriti povezljivost (test connectivity) računalnika s serverjem EACEA, kamor se odda dokončno izpolnjena prijavnica. Računalniki imajo velikokrat nastavljene varnostne omejitve (security settings), ki onemogočijo oddajanje prijave. Da se izognete nepotrebnemu stresu v zadnjem trenutku, preverite vse nastavitve na računalniku, s katerega boste oddajali prijavo.

– Natančno upoštevajte cilje in prednostne naloge.
– Izberite (največ!) 3 prednostne naloge in zanje pripravite dodelano strategijo (razložite, zakaj ste jih izbrali).
– Natančno odgovarjajte na vprašanja.
– Ne podvajajte informacij iz e-obrazca v podrobnem opisu projekta, kjer je prostor za dodatno, širšo razlago.
– Resnično partnerstvo je pristno sodelovanje, to naj odseva tudi razlaga v prijavnici.
– Partnerstvo naj bo geografsko raznoliko.
– Strategija komuniciranja in razširjanja rezultatov naj bo dobro razdelana.

Ste v fazi razvoja projekta in potrebujete navdih?

– Spletna platforma podprtih projektov Ustvarjalna Evropa.
– 12 projektov sodelovanja, podprtih na posebnem razpisu za vključevanje migrantov in beguncev (2016).
Creative Europe Stories: izpostavljamo uspešne pobude, ki so jih slovenski kulturni izvajalci razvili skupaj s svojimi evropskimi partnerji.

 

Iščete partnerje?

Sicer je za tiste, ki se prijavljate na razpis 2019 morda za to opravilo že malo prepozno, vseeno pa morda tik pred zdajci najdete kakšnega zanimivega partnerja (ali pa idejo) v naši bazi za iskanje partnerjev: CED Slovenia.

Potrebujete pomoč?

Za vprašanja vsebinske narave se obrnite na informacijsko pisarno CED Slovenija.
Če želite individualno svetovanje z našo ekipo, čimprej rezervirajte termin!

Zakaj brati strateške dokumente?

Zato, da boste dobili širši vpogled, zakaj in kako EU spodbuja kulturno sodelovanje ter razumeli termine, ki jih uporabljajo evropske institucije in jih umestili v kontekst vašega projekta. Termin »evropska dodana vrednost« je npr. predstavljen v enem od členov Uredbe EP in sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa …

Tu je nekaj res priporočljivega čtiva za prijavitelje:
(1) Uredba EP in Sveta št. 1295/2013 o uvedbi programa: EUR-LEX
(2) Delovni načrt za področje kulture (2015–2018): EUR-LEX
(3) Strategija za kulturo v mednarodnih odnosih EU (2016):
– Kratka predstavitev in kontekst: Motovila
– Dokument: EUR-LEX
(4) Nova evropska agenda za kulturo (2018):
– dokument (v vseh jezikih EU): EUR-LEX
– na kratko: “factsheet” v ANG
Kontekst z dodatnimi informacijami: spletna stran Komisije

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1