#MeToo v umetnosti: od pozivov do strukturnih sprememb

V luči gibanja #MeToo so partnerji evropskega projekta SHIFT – Shared Initiatives for Training (devet evropskih kulturnih mrež in platform*) objavili publikacijo s priporočili Gender and Power Relations. #MeToo in the Arts: From call-outs to structural change. Med izbranimi primeri dobre prakse je tudi Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Priporočila za evropske kulturne mreže:
1) Vložite čas in trud v oblikovanje in doseganje soglasja glede natančne terminologije.
2) Prizadevajte si za oblikovanje standardov, ki bi veljali za celoten sektor in bi omogočal formalno usposabljanje voditeljev za ustvarjanje varnega poklicnega okolja.
3) Zavedajte se, da negotovi delovni pogoji povečujejo ranljivost za morebitne zlorabe. In ukrepajte!
4) Prednostno se posvetite dolgoročnemu, strukturnemu delu na področju enakosti spolov in raznolikosti v svojem sektorju.
5) Zagotovite poseben proračun za usposabljanje in za strokovnjake.
6) Za spodbujanje strukturnih sprememb na nadnacionalni ravni je potrebna podpora evropskih kulturnih mrež.

Poročilo s priporočili je dostopno na povezavi tukaj
Za upoštevanje priporočil razmerij odnosov in moči med spoli organizacija ne potrebujete članstva v (mednarodni) mreži!

*Partnerji projekt SHIFT: European Choral Association – Europa Cantat – ECA-EC, ELIA, European Music Council – EMC, European Union of Music Competitions for Youth – EMCY, Fresh Arts Coalition Europe – FACE, IETM – International network for contemporary performing arts, International Music Council – IMC, On The Move – OTM in Trans Europe Halles – TEH

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1