Shift Clture Eco Guidelines

Eko smernice SHIFT Culture

Partnerski konzorcij projekta SHIFT je pripravil eko smernice za mreže (SHIFT Eco-Guidelines for Networks), s katerimi opozarjajo na ekološki odtis, ki ga s svojim delo(vanje)m puščamo organizacije.

Smernice služijo kot referenčni dokument za mreže na področju kulture, ki si prizadevajo zmanjšati svoj okoljski odtis, optimizirati okoljsko trajnostne prakse in delovati kot primer dobre prakse za svoje člane in druge mreže. Cilj smernic je vključiti vsa glavna področja vpliva na okolje, upoštevajoč kampanje, politike, dejavnosti in upravljanje mrež oz. njihovih organizacij. Posebna pozornost je namenjena potovanjem in dogodkom, ki so glavni vir emisij ogljičnih izpustov. Izvajanje teh smernic bo organizacijam omogočilo, da postanejo bolj okoljsko trajnostne.

Za prilagoditev in izvajanje smernic k bolj okoljsko trajnostnim praksam organizacija ne potrebuje članstva v (mednarodni) mreži!

Več o projektu SHIFT in eko smernicah na povezavi tukaj.

Smernice so pripravili European Music Council (koordinator projekta), European Choral Association (ECA), European Union of Music Competitions for Youth (EMCY), ELIA, FACE, IETM, On the Move, Trans Europe Halles in International Music Council (IMC) v sodelovanju z Green Leisure Group in Creative Carbon Scotland.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1