Kako smo ustvarili sinergije med programi Evropa za državljane, Ustvarjalna Evropa in Erasmus+

V okviru Evropskega leta kulturne dediščine je 17. aprila 2018 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije potekal odlično obiskan dogodek »Ustvarjalne sinergije+« v organizaciji Motovile in Cmepiusa, namenjen spodbujanju sodelovanja raznovrstnih organizacij v okviru treh različnih evropskih programov financiranja – Evropa za državljane, Ustvarjalna Evropa in Erasmus+ (skupaj z akcijo eTwinning).

Predstavitvi dobrih praks sedmih projektov, ki naslavljajo področja kulture, izobraževanja in evropskega državljanstva – skupno pa jim je vključevanje raznolikih vidikov kulturne dediščine – je sledila interaktivna delavnica z uporabo orodja Učinek+. Približno 50 udeležencev dogodka, predstavnikov izobraževalnih, nevladnih, lokalnih organizacij, občin itd., je imelo priložnost razvijati projektne ideje z naslavljanjem ciljev enega ali več programov.

Dogodek je prav tako zagotovil podporo medregionalnemu sodelovanju med sosedami, Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško. Priložnosti za pripravo in izvedbo evropskih projektov je predstavila Zveza Alpe-Jadran (mag. Thomas Pseiner) in Urad štajerske deželne vlade (Sandra Kocuvan), na voljo za nasvete in mreženje pa sta bili tudi predstavnici avstrijskega in hrvaškega Ministrstva za kulturo oz. pisarn CED (Elisabeth Pacher in Anera Stopfer).

Ciljna javnost je v prijavnem obdobju izkazala izjemen interes za udeležbo na dogodku, krajši povzetek vtisov na osnovi vprašalnika o zadovoljstvu pa sledi v nadaljevanju. Predvsem nas veseli, da so udeleženci prepoznali koristnost dogodka (vsi, ki so odgovorili na vprašalnik, bi tovrstno usposabljanje priporočilo svojim sodelavcem). Kot zelo dobro so ocenili primere dobrih praks; predvsem so jih prepričale predstavitve projektov Kulturna šola – evropska šola (OŠ Šenčur), Itchy Feet Down My Street (OŠ Alojza Gradnika Dobrovo) in diStory – Digitalne zgodbe malih zgodovinskih mest (Združenje zgodovinskih mest Slovenije). Prepoznali so tudi univerzalno uporabnost praktične delavnice za oblikovanje projektne ideje po metodi Učinek+ (povprečna ocena 4,5) in pohvalili mednarodno dimenzijo dogodka:

*Izbrane so bile primerne vsebine in tudi odlični primeri dobre prakse.
*Odlično je sodelovanje med različnimi programi. Delavnica je bila zelo dobra.
*Pristop k projektnemu razmišljanju je vedno isti, hkrati pa pestrost različnih vsebin predstavljenih projektov dokazuje, da gre vedno za drugačne pristope k realizaciji.
*[Na dogodku se mi je zdelo še posebej dobro, da] ste presegli meje, predstavitev tovrstnih dejavnosti treh dežel EU, bogata vsebina dnevnega reda in tudi dobra in pestra struktura udeležencev.
*Odlično je tovrstno čezmejno povezovanje!

Udeleženci so si na podlagi predstavljenih projektov in možnosti sinergij med različnimi EU programi zaželeli še več tovrstnih dogodkov, ki bi vključevali predstavitve različnih mehanizmov podpore in primerov uspešnih projektov (tudi iz tujine), kot tudi spodbude pri navezovanju stikov z (mednarodnimi) partnerji.

V branje priporočamo tudi članek Muzej kot zbirka orodij. O tem, kako je pet muzejev iz Avstrije, Poljske, Italije, Hrvaške in Estonije v projektu Translocal: Museum as a Toolbox skupaj z mladimi preučilo načine komuniciranja sodobne umetnosti. Rezultat projekta je dobra partnerska izkušnja mednarodnega povezovanja in sodelovanja.

 

Dogodek Ustvarjalne sinergije+ sta Motovila in CMEPIUS organizirala v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Hrvaške (CED HR), Ministrstvom za kulturo Avstrije (CED AT) in Uradom štajerske deželne vlade kot del aktivnosti Evropskega leta kulturne dediščine. Ustvarjalne sinergije+ so del serije dogodkov medregijskega sodelovanja partnerjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Dogodku v Ljubljani so sledile Ustvarjalne sinergije v Gradcu (18.apr. 2018): “Kreative Synergien” – Europäisches Kulturerbejahr 2018.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1