Ustvarjalne sinergije v Gradcu

Motovila je v sodelovanju CMEPIUS ter partnerji iz Avstrije in Hrvaške v torek, 17. aprila 2018, organizirala dogodek Ustvarjalne sinergije+. Dogodku v Ljubljani so 18. aprila 2018 sledile Ustvarjalne sinergije v Gradcu – “Kreative Synergien” – Europäisches Kulturerbejahr 2018, ki sta ga organizirala Urad štajerske deželne vlade in CED Avstrija, ki deluje v okviru njihovega Ministrstva za kulturo. Avstrijski dogodek je bil, v nasprotju z ljubljanskim, posvečen izključno predstavitvi programa Ustvarjalna Evropa in primerov podprtih projektov sodelovanja.

Dogodek je otvoril Stefan Börger z Urada deželne vlade, ki je izpostavil kulturo kot temelj evropske integracije. Elisabeth Pacher (CED AT) je uvodoma predstavila program Ustvarjalna Evropa – podprogram Kultura, nato so sledile predstavitve podprtih projektov sodelovanja.

Promovirali smo projekt New Mappings of Europe, ki ga s podporo Ustvarjalne Evrope koordinira Moderna galerija.

Vodja Forum Stadtparka Heidrun Primas je predstavila CROWD CReating Other Ways of Dissemination, projekt literarnih aktivistov iz Finske, Cipra, Nemčije in Avstrije. CROWD, je decentralizirana, neprofitna mreža, ki s svojimi aktivnostmi lajša izmenjavo in stik med nacionalno in mednarodno dejavnimi avtorji, prevajalci, organizatorji dogodkov, promotorji, kulturnimi politiki, kulturnimi upravami itd. Osredotoča se na sodobne literarne trende.
Heidrun je kot enega ključnih nasvetov za uspešno izvajanje projektov izpostavila pomembnost dobrega poznavanja svojih partnerjev.

Motovila (CED Slovenija) je na dogodek povabila Andrejo Bruss iz MG+MSUM, ki je predstavila New Mappings of Europe, dveletni skupni program štirih umetniških in kulturnih institucij iz Srbije, Slovenije, Avstrije in Velike Britanije, ki se osredotoča na različna znanja o kulturni dediščini migrantov v Evropi. Projekt skuša z različnimi aktivnostmi približati kulturne in umetniške institucije lokalnim skupnostim migrantov prve in druge generacije, kakor tudi novim skupinam prosilcev za azil in beguncev.

Andreja Šimunić iz hrvaškega restavratorskega zavoda (Hrvatski restauratorski Zavod), vodja projekta Tracing the Art of the Straub Family, v katerem sodelujejo partnerji iz Hrvaške, Nemčije, Slovenije in Avstrije, je prestavila projekt, ki se na eni strani osredotoča na raziskave in restavriranje in na drugi strani promocijo umetniških del petih članov družine Straub, ki so v 18. stoletju delovali v vseh štirih državah in zapustili kulturno in sakralno dediščino izredne umetniške kakovosti.
Pri projektu kot partnerja sodelujeta tudi ZVKDS in Univerza v Ljubljani.

 

Sandra Kocuvan, predstavnica Urada Štajerske deželne vlade, odgovorna za področje kulture, je predstavila Zvezo Alpe-Jadran in mehanizem, ki so ga uvedli z namenom podpore čezmejnega sodelovanja organizacij v regiji Alpe-Jadran. Med drugim ponujajo podporo za delno kritje stroškov pri pripravi projektov na razpise programov Ustvarjala Evropa, Evropa za državljane in Erasmus+, v kolikor so v projekt vključene vsaj tri organizacije iz regije.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1