Publikacija Hiše I Portunos Vizual

Izšla je publikacija Hiše i-Portunus

Hiše i-Portunus so bile del pilotnega projekta i-Portunus, ki ga je v imenu Evropske komisije med letoma 2018 in 2022 izvajal konzorcij treh partnerjev – Evropska kulturna fundacija (koordinator, NL), MitOst (DE) in Kultura Nova (HR). Projekt je bil namenjen testiranju in analizi različnih shem mednarodne mobilnosti za kulturni sektor, med projektom pa so izvajali tudi raziskavo, pri kateri so sodelovali strokovnjaki iz različnih področij. Letos so povzetki raziskav o mobilnosti v kulturi izšli v publikaciji “Hiše i-Portunus”.

Publikacija je sestavljena iz štirih med seboj povezanih delov: (1) konceptualni okvir mobilnosti v kulturi; (2) študija o mobilnosti v kulturi z vidika umetnikov, kulturnih delavcev, gostiteljev in financerjev; (3) ocena finančne sheme za mobilnost Hiše i-Portunus in (4) scenarij za prihodnost mobilnosti v kulturi.

Prvi del nagovarja različne vidike mobilnosti v kulturi: študije o mobilnosti, evropsko politiko za mobilnost in kulturo, različne formate in izzive mobilnosti, mobilnost z vidika umetnikov in ustvarjalcev, digitalno mobilnost, vlogo gostiteljev, pomen mobilnosti za lokalno okolje pa tudi okoljsko politiko za mobilnost.

V drugem delu je predstavljena analiza izkušenj, praks, potreb, prednostnih nalog in pogledov različnih akterjev na mobilnost v kulturi. Raziskava je bila izvedena s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami, na podlagi zbranih podatkov pa so bila oblikovana priporočila za izboljšanje infrastrukture za čezmejno mobilnost v kulturi.

Tretji del vsebuje rezultate evalvacije sheme finančnih podpor, razvite v okviru projekta Hiše i-Portunus, v okviru katerega so bila gostiteljem podeljena nepovratna sredstva za mobilnost umetnikov in kulturnih delavcev. V oceno rezultatov sheme so zajete tako izkušnje gostiteljev kot gostujočih umetnikov/kulturnih delavcev.

Četrti del publikacije predstavlja koncept počasne mobilnosti kot odgovor na prepoznane potrebe po spremembah na področju kulturne mobilnosti. Koncept je nastal na podlagi teoretičnih spoznanj, zbranih podatkov in analiz, predstavljenih v prvih treh delih publikacije, in je bil razvit v okviru delavnic, namenjenih načrtovanju v prihodnje.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1