Creativeeurope Covid19 Measures

Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo

Evropski ministri za kulturo so izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.

Na pobudo hrvaškega predsedstva EU je bila 8. aprila 2020 organizirana neformalna videokonferenca evropskih ministrov za kulturo o vplivu COVID-19 na kulturni in ustvarjalne sektorje. Konferenci je predsedovala Nina Obuljen Koržinek, hrvaška ministrica za kulturo, udeležili so se je tudi Věra Jourová, podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost, Mariya Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino ter Thierry Breton, komisar za notranji trg.

Kulturni in ustvarjalni sektorji so bili med prvimi podvrženimi izbruhu pandemije, ki so najprej zaprli vrata svojih institucij, pri tem pa utrpeli ogromne izgube. Države članice so sprejele različne in številne predvsem administrativne, splošne fiskalne in socialne ukrepe. Nekatere države so posebne ukrepe, namenjene kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, že vzpostavile – gre za posebne krizne sklade, s pomočjo katerih lahko hitro in takoj s finančnimi subvencijami pomagajo zlasti umetnikom idr. samozaposlenim v kulturi.

Hr Presidency Council Eu Conference Of Ministers Of Culture 8 April 2020
HR Presidency to Council of the EU: Conference of Ministers of Culture, 8 April 2020. Source: FB @EU2020HR.

Komisarka Gabriel je pozdravila t. i. Culture of Solidarity Fund, ki ga je vzpostavila Evropska kulturna fundacija in pozvala države članice, naj prispevajo v sklad. Nato je izpostavila tri horizontalne premostitvene ukrepe oz. pobude Komisije:

(1) Naložbena pobuda EU v odziv na koronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative): prerazporeditev 37 milijard evrov* iz kohezijske politike za boj proti novemu koronavirusu. Pri tem so države članice(!) popolnoma fleksibilne, da odločijo o prerazporeditvi sredstev, tudi za kulturni in ustvarjalne sektorje.
(*Op.: Za Slovenijo je v sklopu te nove naložbene pobude predvidenih 114 milijonov evrov (iz neporabljenega predfinanciranja v letu 2019) ter 86 milijonov evrov (predfinanciranje za leto 2020), sporoča Skupnost občin Slovenije.)

(2) Umetniki in ustvarjalci brez dela lahko koristijo začasno brezposelnost prek Evropskega socialnega sklada in solidarnostnega instrumenta SURE v višini 100 milijard evrov, pri čemer bodo države članice(!) same odločale o prerazporeditvi sredstev, tudi za kulturni in ustvarjalne sektorje.

(3) Komisiji je uspelo med začasne ukrepe državne pomoči uvrstiti kulturo kot enega od petih upravičenih sektorjev.

V sklopu programa Ustvarjalna Evropa bo Komisija sprejela tudi naslednje specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim:

– maksimalna prilagodljivost za tekoče projekte (projektne aktivnosti);
– 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo oblikovana maja letos);
– 5 milijonov evrov za kinematografe v mreži Europa Cinemas;
– dodatna sredstva za knjižne prevode znotraj aktualnega razpisa za leto 2020;
– Komisija je prav tako podaljšala nekatere razpisne roke in bo pospešila izbirni postopek, tudi za projekte sodelovanja 2020 z namenom čim hitrejšega predfinanciranja projektov;
– čimbolj učinkovita uporaba jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Komisija je pozvala vse prejemnike podpore Ustvarjalne Evrope, ki so svoje dejavnosti v danih okoliščinah preselili v virtualno okolje, da se pridružijo promocijski akciji na družbenih medijih #CreativeEuropeAtHome, s katero se tem dogodkom daje dodatna vidnost.

Komisarka je predlagala uvedbo dveh platform za izmenjavo izkušenj, dobrih praks in predlogov, tj. za države članice (podobno kot na področju izobraževanja) in za kulturni sektor. Nadalje upa, da bodo sektorji lahko kar najbolje izkoristili druge instrumente EU, zlasti Obzorje Evropa (t. i. grozd II). Sklenila je, da bo ta kriza pokazatelj, kakšen proračun za kulturo želimo v prihodnjem finančnem okviru. Hkrati pa, da je že zdaj naša dolžnost in odgovornost, da poiščemo in zagotovimo sredstva za ohranjanje kulture v EU.

Nenazadnje je kriza prizadela tudi medije, zato je v prihodnje še toliko bolj pomembna podpora medijem in novinarjem ter boju proti lažnim novicam.


Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1