Javni posvet “Nove perspektive kulturnih povezav”

Datum dogodka 19.10. 2017 • 08:30  −  19.10. 2017 • 13:00
VstopninaBrezplačno

EU vedno bolj prepoznava pomembno vlogo kulture in medkulturnega dialoga v svojih mednarodnih odnosih. Bogastvo kulturne raznolikosti, ki povezuje EU navznoter, hkrati krepi njeno prepoznavnost navzven v odnosih s partnerskimi državami zunaj EU. Kultura in medkulturni dialog lahko prispevata tudi k reševanju najbolj perečih globalnih izzivov, kot so preprečevanje in reševanje konfliktov, integracija beguncev, boj proti nasilnemu ekstremizmu in varstvo kulturne dediščine.
Tudi Slovenija aktivno spodbuja pripravo strateškega pristopa k mednarodnim kulturnim povezavam EU, ki bi prinesel dodano vrednost z ustvarjanjem sinergij, združevanjem virov, olajševanjem sodelovanja ter zagotavljanjem večje prepoznavnosti EU, ki lahko s tem postane tudi močnejši globalni akter. Prav zato želimo predstavnikom slovenskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev predstaviti aktualno dogajanje na ravni EU v zvezi s snovanjem omenjene strategije ter ponuditi možnost, da izrazijo svoje poglede in mnenja v zvezi s tem.

Na katere vidike bi želeli slovenski kulturni in ustvarjalni sektorji posebej opozoriti pri pripravi strategije za mednarodne kulturne odnose EU? V kakšni smeri naj gre razmislek o določanju vsebinskih in geografskih prioritet? Kako vzpostaviti pogoje, ki bi podpirali povezovanje kulturnih akterjev znotraj in zunaj EU (npr. instrumenti za podporo mobilnosti, izmenjav, usposabljanj)? Kaj so glavne ovire za lažje sodelovanje (npr. dostop do sredstev, vizumi)?

Pridružili se nam bodo predstavniki treh ključnih akterjev, ki na ravni EU oblikujejo strategijo EU za mednarodne kulturne povezave. Skupno sporočilo Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) bo prvič javno v Sloveniji predstavil Diego Marani (EEAS), o vlogi Sveta EU pri oblikovanju strategije ter stališčih Slovenije v tem procesu pa spregovorila dr. Sonja Kralj Bervar iz Stalnega predstavništva RS pri EU.

PRIJAVA udeležbe

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za potrditev udeležbe prek spleta CED Slovenija (glej spodaj) oz. na info@ced-slovenia.eu do torka, 17. oktobra 2017 do 12. ure.

Dodatne informacije:
Urška Zupanec, Ministrstvo za kulturo
Tanja Kos, zavod Motovila / CED Slovenija

Dogodek soorganizirata Ministrstvo za kulturo in zavod Motovila v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve.

V branje priporočamo: 
– Nova strategija za kulturo v mednarodnih odnosih EU.
– Evropski parlament: Poročilo o oblikovanju strategije EU za mednarodne kulturne povezave (2016/2240(INI)) in predlog resolucije (z dne 13. 6. 2017).
– Sklepi Sveta o strateškem pristopu EU k mednarodnim kulturnim povezavam (2017/C 189/08, z dne 15. 6. 2017).
– Strategija zunanje politike RS (2015).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1