Creative Europe Cooperation Projects

Aktualni razpisi Ustvarjalna Evropa za leto 2022

Izvajalska agencija EACEA že od februarja letos na portalu Funding & Tender Opportunities postopoma objavlja razpise programa Ustvarjalna Evropa za leto 2022 za vse tri sklope programa – Kultura, MEDIA in Medsektorski sklop. Več informacij najdete na spletnem mestu CED Slovenija.

Za zainteresirane deležnike in prijavitelje na razpise Ustvarjalna Evropa za leto 2022 organiziramo izobraževalno-svetovalne dogodke, ki so vam lahko v pomoč pri pridobivanju informacij, oblikovanju projektnih idej in/ali pripravi projektnih vlog:
– Mala šola kulturnega menedžmenta:
#2 Razvoj občinstev, 5. april
#3 Osnove komuniciranja, 12. april
– Delavnica za prijavitelje Kultura Kroženje evropskih literarnih del, 14. april

V pomoč ali navdih vam je lahko publikacija Evropske komisije Creative Europe 2014–2020: gender equality, European Green Deal, digitization. Predstavlja projekte sodelovanja – tudi s slovensko udeležbo –, ki naslavljajo politične prednostne naloge Komisije (enakost spolov, zeleni dogovor in digitalizacijo).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1