News Media Priloznosti Financiranja Eu

Priložnosti EU financiranja za novičarske medijske organizacije

Evropska unija želi spodbujati svobodno, raznoliko in pluralistično medijsko okolje ter prispevati k uspešnosti profesionalnega novinarstva in medijev. Finančna podpora EU novičarskim organizacijam znaša približno 50 milijonov evrov na leto, pri čemer niso všteti preostali raziskovalni projekti in prizadevanja za zmanjšanje širjenja dezinformacij.

Priložnosti financiranja izhajajo iz različnih instrumentov, kot so že uveljavljeni programi in proračunske postavke EU (Ustvarjalna Evropa, Multimedijske dejavnosti, Obzorje Evropa) ter letni pilotni projekti in pripravljalni ukrepi na zahtevo Evropskega parlamenta. Običajno potekajo v obliki javnih razpisov za zbiranje predlogov, na podlagi katerih se dodelijo nepovratna sredstva, ki povprečno trajajo od enega do dveh let.

Več o priložnostih financiranja EU v letaku (.pdf) in spletni strani Evropske komisije.
Informacije v zvezi z aktualnimi razpisi EU za sofinanciranje projektov so dostopne na portalu Funding & Tender Opportunities.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1