Unesco Reshaping 2022

UNESCO je izdal poročilo Re|Shaping Policies for Creativity

UNESCO je izdal poročilo Re|Shaping Policies for Creativity – Addressing culture as a global public good, s katerim spremlja izvajanje Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov iz leta 2005, ki jo je ratificiralo že 150 držav in EU.

Ta pomemben svetovni pregled trendov in vrzeli je nastal v ključnem trenutku za kulturne in ustvarjalne sektorje, ki so se znašli v težkih časih že pred izzivi, ki jih je prinesla svetovna kriza covid-19. Poročilo nas opozarja, da so se – razen v nekaterih primerih – javne naložbe v kulturo v zadnjem desetletju dejansko stalno zmanjševale.

https://www.youtube.com/watch?v=KbFpAswLFZQ

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1