Tudi vladne institucije prenavljajo svoje modele denarne pomoči in financiranja

Čeprav je od svetovne gospodarske krize minilo že deset let, slovenske organizacije in podjetja iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev še vedno čutijo posledice. Vsi govorijo o prožnosti (resiliency) v kulturi, kaj narediti, da bi jo dosegli, pa ostaja neizgovorjeno. Če delaš za organizacijo iz kulturnega ali ustvarjalnih sektorjev, je precejšnja verjetnost, da ima tvoja organizacija dvostranski poslovni model. Pa je to res edini način za poslovanje? Morda obstajajo še drugi viri prihodkov, ki jih niste odkrili? Ali pa morda stroški, brez katerih bi lahko shajali? Si prizadevate, da bi našli delujoče in uresničljive načine, s pomočjo katerih bi vaša organizacija lahko udejanjala svoj pomembni program in uresničevala učinke, ki ste si jih zamislili v okviru ekipe? Če je tako, potem je najbrž čas, da dobro in temeljito pregledate svoj kulturni (poslovni) model, in sicer s pomočjo orodij, ki vam ga bodo pomagala preoblikovati.

Vsi govorijo o prožnosti v kulturi, kako pa jo lahko dosežemo?

Edgar Garcia Casellas s Katalonskega inštituta za kulturna podjetja (ICEC) o tem, kako so s preoblikovanjem katalonskega modela za kulturni in ustvarjalne sektorje oblikovali edinstven sistem podpore in financiranja, ki tako neprofitnim organizacijam kot profitnim podjetjem iz kreativnih sektorjev nudi podporo pri uspešni izvedbi projektov.

V predavanju je Edgar Garcia Casellas spregovoril o tem, kako Katalonski inštitut za kulturna podjetja (ICEC) v okviru Katalonskega ministrstva za kulturo pomaga kulturnim podjetjem in posameznikom iz katalonskega zasebnega sektorja, da bi postali konkurenčnejši in uspešnejši na področjih poslovnega razvoja, pridobivanja občinstev in dostopa do trga. V splošnem velja, če imate zasebno podjetje s sedežem v Kataloniji, ki deluje na področju avdiovizualnega ustvarjanja, glasbe, scenskih umetnosti, založništva, računalniških iger, vizualne umetnosti ali digitalnih medijev, imate v okviru službe za razvoj podjetništva ICEC dostop do številnih edinstvenih shem za financiranje vaših dejavnosti.

ICEC je bil ustanovljen leta 2001, delovati je začel leto pozneje. Čeprav je javna institucija v okviru Ministrstva za kulturo, deluje kot zasebna ustanova – ima upravo in splošni odbor. Člani njegovega odbora so predstavniki različnih področij kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, za to je ICEC močno povezan s temi sektorji in jim je na voljo.

Če imate na primer kulturno organizacijo s sedežem v Kataloniji, ki deluje na omenjenih področjih, kakšno podporo pri poslovnem razvoju lahko prejmete? ICEC v osnovi nudi petstopenjski ciklus: svetovanje; sindicirana posojila ICEC-ICF; nepovratna sredstva; povračljiva pomoč/vračljivi prispevki in kulturna posojila ICF.

Svetovanje je mogoče v vseh fazah. Služba za razvoj podjetništva ICEC organizira konference, delavnice in usposabljanja; ukvarja se z okoljskimi vprašanji v kulturnem sektorju, nudi svetovanje s področja kulture, pomaga pri internacionalizaciji in digitalizaciji, svetuje pri razvoju strateških načrtov in/ali ponovni opredelitvi poslovnih modelov.

Morda imate zagonsko digitalno podjetje na področju kulture, ki nudi digitalne produkte in/ali storitve, ali ste podjetnik, ki ima samo skupino ljudi. ICEC lahko z javnim denarjem upravlja na podoben način kot ponudniki zasebnega tveganega kapitala, in dodeljuje sindicirana posojila ICEC-ICF v vrednosti od 40.000 do 200.000 evrov. Uspešno podjetje na svoje posojilo plača višje obresti, kar ni mišljeno kot kazen za uspeh, temveč omogoča, da lahko zaščitijo finančno manj uspešna podjetja.

Naslednja faza je kombinacija nepovratnih sredstev in vračljivih prispevkov, kar imenujejo tudi povračljiva pomoč. Takšna pomoč je na voljo za financiranje projektov podjetij, ki imajo vsaj dve leti izkušenj in bi radi izvedli tržno usmerjene projekte. Takšna podjetja potrebujejo denar za plačilo dobaviteljev, da lahko izvedejo svoj projekt na področju kulture ali poskrbijo za izdelavo produkta, preden ga pošljejo na trg. Gre za inovativno mešano orodje financiranja – delno KREDIT in delno NEPOVRATNA SREDSTVA, pri čemer podjetje kredit vedno vrača z 0 % obrestmi, ne glede na uspeh projekta. Sredstva so zagotovljena vnaprej in namenjena plačilu dobaviteljev. Nepovratna sredstva pomenijo, da se v primeru, če je projekt finančno uspešen (pokrije stroške), vrne celoten znesek.

Povračljiva pomoč se v okviru EU ne obravnava kot državna pomoč. Garcia Casellas pravi, da je to »dobra novica za vlade, ki bi želele vpeljati takšno shemo,« saj to pomeni, da se denar vrne na Ministrstvo za kulturo za financiranje novih projektov podjetij iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev.

Kulturna posojila ICF, kot zadnja, zrelejšim organizacijam zagotavljajo sredstva v višini od 20.000 do 1 milijona evrov. Posojila zagotavlja katalonska nacionalna banka, zavarovanje posojil pa zagotavlja ICEC s kapitalom v višini 10 milijonov evrov.

Oddelek za razvoj podjetništva ICEC si prizadeva »spremeniti filozofijo med katalonskimi podjetji na področju kulture za prehod iz kulture nepovratnih sredstev v kulturo financiranja in vračanja.« Gre za model, ki ga je vredno spremljati, da bomo videli, kako lahko spodbuja podjetja in projekte v sektorju, ki sicer morda ne bi zacveteli.

PRIPOROČAMO V BRANJE:

*Julie Aldridge (VB) o tem, kako lahko organizacije iz kulturnega in ustvarjalnih sektorjev dosežejo način za izjemno udejanjanje svojih vizij na podlagi prenove poslovnega modela.
*José Rodríguez (SE), strokovnjak za komunikacijo in svetovalec za kulturne modele, o izkušnjah in navdihujočih študijah primerov iz projektov Trans Europe Halles in Creative Lenses.

NA OGLED:
*Beyond Cultural Model: video lecture by Julie Aldridge & José Rodríguez (25´07 min).

Jana Renée Wilcoxen poroča s konference »Onkraj kulturnega modela« (16. okt. 2018), ki jo je organiziral zavod Motovila v sodelovanju s platformo Center za kreativnost (MAO) in kot del študijskega obiska iz Ukrajine pod naslovom »Onkraj horizontov«.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1