European Heritage Hub Small Grants Call 2024

Shema majhnih nepovratnih sredstev za projekte kulturne dediščine, ki jih vodi civilna družba v sosednjih državah EU

V okviru projekta Evropsko središče za kulturno dediščinoEuropean Heritage Hub (EHH) s podporo EU, je konzorcij 20 partnerjev pod vodstvom združenja Europa Nostra, uvedel shemo malih nepovratnih sredstev za podporo projektov varstva kulturne dediščine v sosednjih državah EU. To pobudo podpira fundacija ALIPH.

Cilj programa za mala nepovratna sredstva EHH – Small Grants Scheme for heritage-related projects led by Civil Society in EU neighbouring countries je spodbuditi in opolnomočiti deležnike na področju dediščine iz 11 sosednjih držav Evropske unijeAlbanije, Armenije, Azerbajdžana, Bosne in Hercegovine, Gruzije, Kosova*, Moldavije, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije in Ukrajine. Prijavijo se lahko samo organizacije civilne družbe in neprofitne organizacije, mdr. nevladne organizacije itd.

Shema majhnih nepovratnih sredstev EHH je prožen in prilagodljiv instrument financiranja za dodeljevanje majhnih nepovratnih sredstev projektom na področju dediščine, ki jih vodijo organizacije civilne družbe s sedežem v zgoraj navedenih upravičenih državah, ki niso članice EU. Shema omogoča podporo v treh kategorijah

  • majhni projekti – podpora od 2.000 do 10.000 EUR;
  • srednji projekti – podpora od 10.000 do 30.000 EUR;
  • veliki projekti – podpora od 30.000 do 50.000 EUR.

Glavni prijavitelj mora imeti pravni status in bančni račun v eni od upravičenih držav. V primeru partnerstva imajo lahko partnerji sedež v drugih evropskih državah.

Rok za prijavo: Rok za prijavo: 31. marec 2024.

Dodatne informacije in prijavo najdete na spletu EHH.

*Prijavljeno v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 in brez poseganja v status Kosova.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1