European Heritage Hub Visual 768x419

Evropsko središče za kulturno dediščino

Maja letos je Evropska komisija v Bruslju pozdravila vzpostavitev evropskega središča za kulturno dediščino – European Heritage Hub v podporo zeleni, socialni in digitalni transformaciji naše družbe, ki ga bo v prihodnjih dveh letih koordiniralo združenje Europa Nostra.

Središče bo povezovalo različne deležnike in omogočalo bolj strukturirano sodelovanje na vseh ravneh upravljanja, od lokalnega do evropskega in mednarodnega.

Spremljajte evropsko središče za kulturno dediščino – European Heritage Hub na spletu.
Kako in kje, preveri tukaj.

Projekt sofinancira Evropska unija in se bo izvajal od maja 2023 do aprila 2025. Središče povezuje 20 partnerjev s široko paleto strokovnega znanja in izkušenj iz različnih področij delovanja v kulturni dediščini v Evropi. Poleg Europe Nostre so v središče vključeni Europeana Fundation, Eurocities, KU Leuven (via HERKUL) in ICLEI ter pridruženi partnerji Society of Friends of Kraków History and Heritage, ELLINIKI ETAIRIA – Society for the Environment and Cultural Heritage, Cinquantenaire 2030, Centro Nacional de Cultura, Hispania Nostra in European Music Centre.

Ob uporabi obsežnega strokovnega znanja in izkušenj konzorcija se bo novo središče osredotočilo na številne prednostne cilje Evropske unije in njenih ključnih partnerjev v Evropi in izven nje. Poseben poudarek bo namenjen (i) podnebnim ukrepom in zeleni preobrazbi, (ii) vključevanju, koheziji in dostopnosti ter (iii) inovacijam in digitalni preobrazbi. Te tri presečne teme bodo v središču celotnega projekta in bodo horizontalno vključene v vse dejavnosti.

Na srečanju v Bruslju, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Evropske komisije in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA), so partnerji projekta predstavili glavne prednostne naloge in vzpostavljanje sinergij ter se dogovorili o prvih korakih delovanja evropskega središča za kulturno dediščino.

Po besedah Sneške Quaedvlieg-Mihailović, vodje projekta in generalne sekretarke Europa Nostra, projekt predstavlja prelomni trenutek za evropsko kulturno dediščino: »Posebna dodana vrednost evropskega središča za kulturno dediščino je močan poudarek na mobilizaciji regionalnih in lokalnih oblasti ter skupnosti in civilne družbe po vsej Evropi. Hub bo spodbujal decentraliziran pristop k dediščini, poudarjal bo osrednjo vlogo regij in mest ter nazadnje dosegel državljane na splošno«.

Celoten proračun projekta je vreden 3,2 milijona evrov, od tega 90 % sofinancira EU. Na uvodnem srečanju je Evropska komisija sporočila, da bo dodatno namenila okoli 1 milijon evrov sredstev za aktivnosti središča, ki bodo vključile partnerje iz Ukrajine, Zahodnega Balkana in treh kavkaških držav.

Europa Nostra je napovedala naslednjo serijo javnih dogodkov v Benetkah od 27. do 30. septembra 2023 kot del programa Evropskega vrha kulturne dediščine 2023. Prav tam bo Europa Nostra obeležila 60. obletnico delovanja.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1