Motovila Uspesnoustvarjalno2019 Fotokatjagoljat (92)

S skupno akcijo opozorili na pomen nacionalnega sofinanciranja projektov s podporo EU

Skupna akcija Društva slovenskega animiranega filma in zavoda Motovila, v kateri smo povezali prejemnike podpore Ustvarjalna Evropa, da so Ministrstvo za javno upravo opozorili na pomen nacionalnega sofinanciranja projektov s podporo EU, je obrodila sadove. Ministrstvo je 10. julija 2020 objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih EU. 

Zavod Motovila je na pobudo in v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma (DSAF) koordiniral akcijo, s katero so prejemniki podpore Ustvarjalna Evropa na Ministrstvo za javno upravo maja letos naslovili poziv za čimprejšnjo objavo in izvedbo načrtovanega javnega poziva. Poziv je podpisalo 35 organizacij, in sicer 24 NVO, solidarnostno pa jih je podrlo še 11 javnih zavodov s podporo Ustvarjalne Evrope. Gre za mehanizem, ki bo zagotovil nujni denarni tok za izvedbo projektov zlasti v spremenjenih globalnih okoliščinah in trajnost delovanja nevladnih organizacij, ki so se doslej izkazale s svojo učinkovitostjo pri črpanju sredstev EU in uspešnostjo v mednarodnem prostoru.

S finančnim prispevkom za projekte NVO namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Več informacij o razpisu: CED Slovenia

Foto: Katja Goljat. Uspešno…ustvarjalno 2019

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1