Foto Kolaž Pro Kus

PRO KUS za večanje zmogljivosti sektorja

V partnerskem konzorciju so združili moči zavodi Motovila (vodja), Otok in Kinoatelje. Tri nevladne organizacije imajo dolgoletne izkušnje s profesionalnim delovanjem v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih (KUS). Prav tako pa tudi bogate mednarodne izkušnje, povezave in dejavnosti ter željo po skupnem sodelovanju in prizadevanju za večanje zmogljivosti sektorja in kompetenc njegovih akterjev.

Partnerji konzorcija smo med novembrom 2019 in januarjem 2022 izvedli 40 dogodkov za profesionalizacijo KUS, ki se jih je udeležilo 1540 udeležencev. Poleg tega smo se udeležili več kot 70 dogodkov doma in v tujini z namenom mreženja in usposabljanja.

Izpostavljamo udeležbo na študijskem obisku na Nizozemskem konec januarja 2020, ki ga je zasnovala Motovila v sodelovanju s partnerji DutchCulture in Het Nieuwe Instituut (NL) ter Centrom za kreativnost (MAO). S poudarkom na arhitekturi, oblikovanju, kulturni dediščini, filmu in AV sektorju je 12 slovenskih udeležencev, med njimi tudi partnerji konzorcija, obiskalo nekaj deset priznanih prizorišč in organizacij v Amsterdamu in Rotterdamu.

Motovila Pop Up PisarnaMotovila je predstavnike konzorcija in zainteresirano strokovno javnost redno obveščala o aktualnem dogajanju in priložnostih na področju mednarodnega sodelovanja v kulturi. Sektorju smo nudili tehnično in strokovno pomoč predvsem v obliki poglobljenega individualnega svetovanja pri razvoju projektne ideje, pripravi razpisne dokumentacije in iskanju mednarodnih partnerjev ter drugih priložnosti za mednarodno sodelovanje. Z namenom decentralizacije svoje dejavnosti in krepitve KUS izven Ljubljane smo organizirali kar 7 POP-UP pisarn.

Med izvedenimi aktivnostmi izpostavljamo tudi dva najbolj množična dogodka partnerjev konzorcija, mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema zavoda Otok in čezmejni filmski festival Poklon viziji zavoda Kinoatelje. Kljub pandemiji covid-19 sta partnerja konzorcija uspela izvesti dve ediciji festivalov in druge dogodke povezane s promocija filma in krepitvijo akterjev na področju filma.

Podpora ministrstva za javno upravo je omogočila tesnejše sodelovanje in izmenjavo informacij ter izkušenj med člani konzorcija. Še naprej smo krepili odnose z odločevalci in mediji. V času razglašene pandemije covid-19 je Motovila predstavnike odločevalcev obveščala o vplivu in učinkih pandemije covid-19 na mednarodno kulturno sodelovanje, še posebej na področju izvajanja mednarodnih projektov s podporo Ustvarjalne Evrope.

Zavod Otok je sodeloval v celotnem procesu vsebinske priprave kandidature mesta Piran za Evropsko prestolnico kulture (EPK) s projektom Piran-Pirano4Istria2025, ki se je uvrstila v drugi krog izbora. Zavod Kinoatelje pa je sodeloval pri zasnovi in oblikovanju vsebin na področju čezmejnega povezovanja in filmske kulture Cinecittà – Mesto filma, ki so bili vključeni v program kandidature za EPK Nova Gorica 2025.


Sofinanciranje Ministrstva za javno upravo je omogočilo
* profesionalizacijo organizacij (zaposlitev dodatnih oseb, boljša delitev in organizacija dela);
* profesionalni razvoj zaposlenih v organizaciji (dodatno usposabljanje, pridobivanje novih znanj in kompetenc);
* dovolj časa za strateški razvoj projektnih idej in priložnosti za iskanje partnerjev in dodatnih virov financiranja;
* zagotovilo stabilnost v času finančne in splošne negotovosti (kot posledica izrednih razmer zaradi pandemije covid-19), kar je omogočilo hitro prilagoditev načina delovanja v spremenjenih razmerah.

Motovila Mala Sola 932x524px 1

Člani konzorcija nadaljujejo s sodelovanjem na področju krepitve KUS. Motovila v sodelovanju s zavodom Kinoatelje organizira Malo šolo kulturnega menedžmenta. Poleg tega ostajamo partner zavoda Otok pri strokovnem programu festivala Kino Otok.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1