Kat2802

PRO KUS: Prenos veščin in znanja za profesionalizacijo v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih

PRO KUS se zavzema za stabilnejše pogoje za kulturno produkcijo in profesionalizacijo kulturnega in ustvarjalnih sektorjev. Namen konzorcija je usposobiti in opolnomočiti predstavnike slovenskih KUS za kompetentno delovanje v nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Konzorcij PRO KUS želi v naslednjih 5 letih:
1. Vzpostaviti ekosistem, ki bo s podporo slovenskim umetnikom, strokovnjakom v KUS in dostopnostjo evropskih vsebin prispeval k razvoju in profesionalizaciji slovenskega KUS.
2. Postati nacionalna referenčna točka za mednarodno mobilnost in mednarodno povezovanje v KUS.
3. Postati strateški partner in sogovornik pri pripravi strategij na področju kulture oz. mednarodnega sodelovanja v kulturi, in sicer na lokalni oz. regionalni (Obala, Severna Primorska) in nacionalni ravni.

Posamezne aktivnosti v okviru konzorcija bodo objavljene na spletnih straneh partnerjev.

PROFESIONALIZACIJA KUS =
strokovno usposabljanje
+ internacionalizacija
+ decentralizacija

Motovila bo v vlogi vodje konzorcija skrbela za koordinacijo aktivnosti, za obveščanje ter dialog z mediji in odločevalci. Poleg tega bo ena izmed nalog tudi prenos znanja na področju profesionalizacije sektorja in mednarodnega povezovanja, kar bomo izvedli tudi z organizacijo različnih strokovnih aktivnosti.

Trajanje: okt. 2019 – jan. 2022
Vodja: Motovila

Partnerji: Zavod Otok, Zavod Kinoatelje.
Pridruženi partnerji iz Slovenije: Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Mestna občina Nova Gorica, Občina Izola, KID PiNA, Koper, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (Center za kreativnost), Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o., RTV Slovenija – Javni zavod, Radio Slovenija (Program ARS), Založba Goga.

Pridruženi partnerji iz tujine: Associazione Kinoatelje (IT), DutchCulture Centre of International Cooperation (NL), On the Move – mednarodno združenje za mobilnost v kulturi (BE).

Aktivnosti konzorcija sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1