Digital Talk

Prihodnost uprizoritvenih umetnosti in kulture v Evropi

Evropska komisija je napovedala spletni pogovor o prihodnosti uprizoritvenih umetnosti in kulture v Evropi po krizi pandemije z virusom covid-19 – Digital Talk: The future of performing arts and culture in Europe after the covid-19 crisis. Dogodek bo potekal v torek, 28. aprila 2020 ob 16. uri, v pogovoru pa bodo sodelovali predstavniki Evropske komisije, IETM, Culture Action Europe in Omnium Cultural, ki dogodek organizira. Spremljate ga lahko na povezavi tukaj.

Trenutno je v pripravi razpis za izvedbo pilotnega projekta na področju (digitalne) mobilnosti za uprizoritvene umetnosti, objavljen pa bo predvidoma maja ali junija letos.


Evropska komisija je v luči reševanja posledic pandemije covid-19 sprejela specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, tudi za uprizoritvene umetnosti. Med drugim 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo predvidoma oblikovana maja letos). Vendar pa je tovrsten ukrep še pred pandemijo napovedala v delovnem programu Ustvarjalne Evrope za leto 2020 (glej str. 15 in zlasti 120 – Circulation of European Performing Arts):

Za poziv, ki bo izveden še v letu 2020, je na voljo 2 milijona evrov. Izbran konzorcij naj bi vključeval deležnike z različnih področij uprizoritvenih umetnosti in ki upravljajo prizorišča ali organizirajo festivale. Podpora EU bo predvidoma omogočila popis obstoječih shem za podporo kroženja del, zlasti na nadnacionalni ravni v tem sektorju; popis in predstavitev obstoječih sistemov nad-/podnaslavljanja v sektorju uprizoritvenih umetnosti; načrtovanje in preizkušanje nove evropske podporne sheme za čezmejno kroženje umetniških del; oblikovanje priporočil za prihodnje ukrepe na področju uprizoritvenih umetnosti.

200428 Digital Talk On Culture Flyer

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1