Podonavska platforma za kulturo

Podonavska platforma za kulturo (Danube Culture Platform) je oblikovana za nov pristop k sodelovanju med različnimi deležniki na področju kulture in turizma. Cilj projekta je ozavestiti mednarodno javnost o nepremični kulturni dediščini, zgodovinskih krajih in dogodkih na območju Podonavja in jih povezati z evropskimi kulturnimi potmi.

Platforma si prizadeva odkriti stare in nove zgodbe o (ne)vidni kulturni dediščini v Podonavju ter jo javnosti približati prek sodobne umetniške interpretacije in novih izobraževalnih formatov. Oživitev oz. pripojitev (ne)vidne kulturne dediščine evropskim kulturnim potem pa je del strategije oblikovanja nove turistične ponudbe v Podonavju.

Projekt Podonavske platforme za kulturo je umeščen tudi v kontekst Evropskega leta kulturne dediščine 2018 in kandidaturo vpisa zahodnega dela rimskega limesa na območju Bavarske, Avstrije, Slovaške in Madžarske na Unescov seznam svetovne dediščine v letu 2018.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017–30. 6. 2019
Proračun v skupni vrednosti 1.676.878,64 EUR, od tega 1.331.846,83 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ERDF in 93.500 EUR iz Instrumenta za predpristopno pomoč – IPA.

Prioriteta: Okolje in kulturno odgovorno Podonavje.
Posebni cilj: Ohranjanje in upravljanje raznolikosti naravnih in kulturnih dobrin.

Več o projektu:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cultplatform-21

Pri projektu skupaj sodelujejo javne lokalne, regionalne in nacionalne institucije, kulturni izvajalci, strokovnjaki s področja kulture in turizma ter nevladne organizacije iz 8 različnih držav podonavske regije, tj. Avstrije, Bolgarije, Nemčije, Madžarske, Luksemburga, Srbije, Slovenije in Romunije, skupaj 19 partnerjev:
*vodja – Federal Chancellery of Austria, Division II: Arts and Culture (AT);
*7 partnerjev in 10 pridruženih partnerjev.

Kot pridruženi partner pri projektu sodeluje tudi zavod Motovila, katerega vloga je sodelovati pri promociji projekta, mreženju, spodbujanju mednarodnega sodelovanja in razvoju občinstev pri ozaveščanju (ne)vidne kulturne dediščine in območja Podonavja.

V branje priporočamo

Konferenca o razvoju občinstev: INTERREG DTP CultPlatForm_21 – 1st Transnational Project Conference (Pécs, 11.–13 oktober 2017).
Odkrivanje (ne)vidne dediščine – delavnica na Dunaju, 20. april 2017.
Kaj smo izvedeli na seminarju Kulturno sodelovanje prek meja?– delavnica v Ljubljani, 12. september 2017

Več o …
Evropsko transnacionalno sodelovanje
Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014–2020: interreg-danube.eu
Evropsko teritorialno sodelovanje 2014–2020 (Interreg)
Evropske kulturne poti: culture-routes.net/cultural-routes
Evropsko leto kulturne dediščine 2018

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1