Horizon Europe

Obzorje Evropa: priložnosti za kulturo v letih 2023–2024

Evropska komisija je objavila delovni program Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024, s katerim bo namenila približno 13,5 milijarde evrov za podporo raziskovalcem in raziskovalkam ter inovatorjem in inovatorkam v Evropi pri iskanju prelomnih rešitev za okoljske, energetske, digitalne in geopolitične izzive. Program omogoča priložnosti tudi za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Več razkrijemo na dogodku Ustvarjalna Evropa v 2023 sreča Obzorje Evropa, 25. januarja. 
Dogodek je namenjen predstavnikom kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, ki s svojo dejavnostjo segajo na področje raziskav in inovacij in jih zato zanimajo priložnosti za financiranje mednarodnega sodelovanja in povezovanja, ki jih omogočata tako Ustvarjalna Evropa kot program Obzorje Evropa. Vabljeni!

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1