New European Bauhaus Joint Research Centre European Commission Feb2021

Objavljeno prvo poročilo o napredku Novega evropskega Bauhausa

Januarja je bilo predstavljeno prvo poročilo o napredku pobude Novi evropski Bauhaus (New European Bauhaus – NEB). V njem Komisija ocenjuje dosežke pobude v prvih dveh letih in predstavlja dva nova instrumenta. NEB Compass je orodje za ocenjevanje, ki projektnim predlogom pomaga razumeti, v kolikšni meri utelešajo pristop NEB, in pojasniti, kako je mogoče v projekte praktično vključiti tri temeljne vrednote: trajnost, vključenost in lepoto. Komisija je objavila tudi interaktivni zemljevid NEB Dashboard, ki omogoča pregled namenskih razpisov, upravičencev in članov skupnosti. Med njimi jih je nekaj tudi iz Slovenije, npr. Prostorož s projektom A-Place s podporo Ustvarjalne Evrope. Nacionalna kontaktna točka za NEB je vzpostavljena na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS.

V naslednjih dveh letih namerava Komisija povečati financiranje z dodatnimi 106 milijoni evrov iz namenskih sredstev financiranja iz programa Obzorje Evropa. V okviru Evropskega leta zanj in spretnosti 2023 bodo nagrade NEB letos tematsko osredotočene na izobraževanje.

Povzeto po Pearle*.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1