European Urban Initiative

Novi evropski Bauhaus: razpis za inovativne projekte v mestih

Evropska pobuda za mesta (European Urban Initiative – EUI) je v začetku oktobra objavila razpis v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in zmogljivostim mest za izgradnjo trajnostnega razvoja mest. Razpis predstavlja prenos temeljnih vrednot novega evropskega Bauhausa v prakso: estetike, trajnostnosti in vključevanja.

Razpis je namenjen projektom, ki bodo gonilo preobrazbe v mestih in bodo imeli potencial ustvarjanja naložb ter bodo v spodbudo drugim projektom kohezijske politike v skladu z načeli novega evropskega Bauhausa. Projekti morajo biti povezani z naslednjimi štirimi temami:
* gradnjo in prenovo v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti;
* ohranjanjem in preoblikovanjem kulturne dediščine;
* prilagajanjem in preoblikovanjem stavb za cenovno dostopne stanovanjske rešitve;
* obnovo mestnih površin.

Evropski sklad za regionalni razvoj bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Del teh sredstev bo podprl prenos inovativnih rešitev v druga mesta v Evropi, da se učinek še poveča, zlasti v mestih in regijah, ki najbolj potrebujejo podporo pri preobrazbi v zeleno prihodnost. Dolgoročno bodo mestne oblasti, ki bodo prejele podporo, vzpostavile partnerstva za prenos s tremi drugimi mesti, ki jih zanima ponovitev celotnih projektov ali njihovih delov.

Razpis je odprt do 19. januarja 2023 do 14.00 CET.

Več informacij na spletu Evropske komisije in EUI.
Za dodatne informacije o razpisu se obrnite na EUI, ki bo do konca leta na voljo za odgovore na vprašanja, tudi na spletnih (individualnih) seminarjih. Več na povezavi tukaj.

Več o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Novi evropski Bauhaus je okoljski, gospodarski in kulturni projekt, katerega cilj je združiti zasnovo, trajnostnost, vključenost, cenovno dostopnost in naložbe, da bi lažje uresničili evropski zeleni dogovor.

Evropska pobuda za mesta je z namenskim proračunom Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 450 milijonov evrov nov instrument, ki podpira mestno razsežnost kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Najmanj 8 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v vsaki državi članici je treba vložiti v prednostne naloge in projekte, ki jih izberejo mesta sama in temeljijo na lastnih strategijah trajnostnega razvoja mest.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1