©Motovila Nova Generacija Programov Eu

Nova generacija programov EU 2021–2027

Nekateri novi EU programi za prihodnje proračunsko sedemletno obdobje imajo že potrjene pravne podlage za objavo razpisov, npr. Erasmus+ ali Obzorje Evropa. Omogočajo priložnosti tudi za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Prvi razpisi nove Ustvarjalne Evrope bodo objavljeni predvidoma konec maja ali v začetku junija in z zelo kratkimi roki za oddajo vlog. Takoj, ko bodo institucije EU sprejele uredbo, ki vzpostavlja program Ustvarjalna Evropa 2021–2027.

[Foto ©Motovila]

Priložnosti za kulturni in ustvarjalne sektorje:

CERV – Citizens, Equality, Rights & Values je nekdanji program Evropa za državljane bo v novi sedemletki vreden 1,5 milijarde EUR. Program za državljane, enakost, pravice in vrednote spodbuja aktivno državljanstvo, pobratenje mest, ozavešča o skupni zgodovini, kulturi, kulturni dediščini in vrednotah; glej tukaj.

Ustvarjalna Evropa je vodilni instrument EU za podporo evropskemu kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem ter edini instrument EU, vzpostavljen posebej v ta namen. Za prihodnje sedemletno obdobje bo imel na voljo rekordnih 2,4 milijarde EUR, kar predstavlja 80-odstotno povečanje glede na predhodni program.

Erasmus+ omogoča podporo izobraževanju in usposabljanju v različnih življenjskih obdobjih, od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih. V novem proračunskem obdobju bo vreden 26 milijard EUR. Več o programu si oglejte tukaj.

Obzorje Evropa je nov okvirni program EU za raziskave in inovacije ter s finančno vrednostjo 95,5 milijard EUR. Drugi steber programa Globalni izzivi in konkurenčnost omogoča tudi priložnosti za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Kultorki 10 13 BannerBrezplačno svetovanje (do 45 minut na organizacijo) o programu Ustvarjalna Evropa s podporo Ministrstva za kulturo organiziramo do konca junija 2021.

Na voljo je še 9 terminov:
APRIL: 13., 20.
MAJ: 4., 11., 18., 25.
JUNIJ: 15., 22., 29.

Vse zainteresirane prosimo za obvezen predhodni dogovor glede termina, in sicer prek e-pošte info@ced-slovenia.eu.

Ced Logo Cb SloZa več informacij se obrnite na pristojne nacionalne informacijske točke:
Ministrstvo za pravosodje bo pristojna institucija za program CERV.
CMEPIUS za Erasmus+.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za Obzorje 2020.
Motovila izvaja dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija).

V branje priporočamo publikacijo EU funding for culture 2021–2027 s pregledom 13 programov EU, ki nudijo priložnosti za financiranje tudi za kulturni in ustvarjalne sektorje. Več o novi generaciji programov EU na spletu Izvajalske agencije EACEA.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1