Ce Hor Sustainability En

Motovila izbrana za izvajanje nalog CED Slovenija

Z veseljem sporočamo, da je Ministrstvo za kulturo na razpisu za izvajalca Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija) izbralo Motovilo. Brezplačna strokovna podpora bo po nekajmesečni prekinitvi uporabnikom ponovno na voljo, in sicer takoj, ko z ministrstvom zaključimo formalnosti, ki omogočajo pričetek izvajanja nalog CED Slovenija.

Motovila je v Sloveniji vzpostavila enega najbolj kompetentnih in uspešnih centrov CED znotraj evropske mreže, kar se kaže tudi v uspešnih rezultatih Slovenije v okviru prejšnje generacije programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

O vseh nadaljnjih dejavnostih CED Slovenija vas bomo sproti obveščali. Spremljajte nas!

Berite, berite, preberite!

* Nova Ustvarjalna Evropa premika meje.
* Uredba (EU) 2021/818 EP in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi Ustvarjalne Evrope.
* Seznam tretjih držav, ki so upravičene do sodelovanja v Ustvarjalni Evropi.

POMNITE: Razpisni postopek v celoti poteka na spletu: prijave, spremljanje izvajanja in poročanje o podprtih projektih poteka elektronsko in brezpapirno na portalu Funding & Tender Opportunities.

Toplo priporočamo ogled Video tutorial EACEA in branje priročnika Online Manual.

Trenutno so aktualni naslednji razpisi Ustvarjalna Evropa z roki za oddajo prijav v letu 2021 (vsi ob 17:00):

Kultura

* Evropske platforme – European Platforms for the promotion of emerging artists (CREA-CULT-2021-PLAT): rok 29. september
* Kroženje evropskih literarnih del – Circulation of European literary works (CREA-CULT-2021-LIT): rok 30. september

MEDIA

* Razvoj občinstev in filmska vzgoja – Audience Development and Film education (CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU): rok 5. oktober
* Ponudniki VOD – European VOD networks and operators (CREA-MEDIA-2021-VODNET): rok: 5. oktober
* Sodelovanje med producenti – European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV): rok 17. november

Medsektorski sklop

* Laboratorij za ustvarjalne inovacije – Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB): rok 5. oktober

Razpisna dokumentacija je dostopna na portalu Funding & Tender Opportunities.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1