Livemx

LIVEMX za podporo evropskemu glasbenemu sektorju

Cilj LIVEMX, ki ga podpira Music Moves Europe, je spodbujati bolj raznolik in trajnosten glasbeni sektor v Evropi. Osrednji del programa je sodobna shema financiranja za obdobje 2023-2024, ki je zasnovana za reševanje specifičnih potreb v evropskem glasbenem ekosistemu.

V obdobju 2023-2024 bodo objavljeni trije razpisi v skupni višini 4 milijone EUR za spodbudo glasbenim strokovnjakom, da prevzamejo vodilno vlogo pri odzivanju na neposredne izzive sektorja na področjih izvoz glasbe, glasbena prizorišča in digitalno kroženje in sodelovanje. Do sodelovanja na razpisu so upravičene pravne osebe, ki delujejo na področju glasbe in prihajajo iz držav članic programa Ustvarjalna Evropa. Podpora za projekte, ki lahko trajajo do 12 mesecev, znaša 20.000 EUR, 40.000 EUR ali 60.000 EUR (stopnja sofinanciranja do 100 %). V obdobju 2023-2024 bo iz sheme LIVEMX skupaj podprtih približno 90 projektov.

Rok prijave na prvi razpis: 6. januar 2024.
Več informacij na spletišču LIVEMX.

Partnerji projekta so LIVEMX so INOVA+, Live DMA in European Music Exporters Exchange (EMEE). Glavni cilji projekta so (i) ustvariti in izvajati preprost, pregleden in ciljno usmerjen podporni program, ki bo razdelil sredstva tam, kjer so potrebna, in bo lahko prinesel resnične spremembe; (ii) podpora trajnostnim projektom, ki bodo pokazali pot prihodnjim programom financiranja in politikam za glasbeni sektor v Evropi ter (iii) ponuditi ukrepe za krepitev zmogljivosti (brezplačni spletni spletni seminarji in drugi viri), s pomočjo katerih lahko upravičenci razvijajo projekte v skladu s prednostnimi nalogami LIVEMX. Projekt podpira Ustvarjalna Evropa.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1