Eur

Kako upravljati s pavšalnimi podporami EU?

Evropska komisija je objavila vodnik How to manage your lump-sum grants, kako upravljati s pavšalnimi podporami EU. Vodnik je v pomoč prijaviteljem na razpise in upravičencem do podpore EU v obliki pavšalnih zneskov (lump sum grants).

Pavšalno financiranje zmanjšuje administrativne in finančne napake, program je enostavnejši za izvajanje, saj ni treba poročati o dejanskih stroških. To pomeni lažji dostop do programa, zlasti za majhne organizacije in nove prijavitelje, ki pogosto nimajo dovolj izkušenj in zmogljivosti za obvladovanje zapletenih pravil, povezanih s financiranjem na podlagi dejanskih stroškov. Poleg tega se načrtovanje, ocenjevanje in izvajanje projektov ne spreminja veliko. Uspešnost projektov pa se ocenjuje po istih standardih.

Obstaja več vrst pavšalnih zneskov. Izbrano vrsto pavšalnega financiranja določajo razpisni pogoji, vodnik po programu oz. delovni program. Pavšalni znesek podpore EU je določen vnaprej in fiksiran v sporazumu o donaciji.

Sistem pavšalnega financiranja EU je bil najprej oblikovan v okviru programa EU Obzorje Evropa, zato izpostavljamo tudi uporabne informacije (vključno s posnetki informativnih dni), ki se redno posodabljajo na portalu FTOP, kjer so zbrane informacije o pavšalnem financiranju EU za Obzorje Evropa tukaj.

Enak sistem pavšalnega financiranja se uporablja tudi za velik del razpisov Ustvarjalna Evropa (2021–2027).

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1