Kako smo zaključili leto 2018 …

Ali ste vedeli, da letos podiramo rekorde v Ustvarjalni Evropi? Na razpisih za leto 2018 je 47 slovenskih organizacij za 65 projektov pridobilo skupaj 4,9 milijona EUR. Čestitamo za izjemen uspeh! Še posebej smo ponosni, da smo k temu prispevali tudi s svojim delom. Motovila praznuje pet let delovanja. Od leta 2014 organizirala kar 111 dogodkov, na katerih smo gostili 256 domačih in tujih strokovnjakov in zabeležili 4.234 udeležencev.

Ob zaključku leta je Motovila na »Uspešno … ustvarjalno 2018« v Mestno hišo (12. dec. 2018) povabila predstavnike organizacij, ki so v obdobju 2014–2018 uspešno pridobili podporo programa EU Ustvarjalna Evropa, da se spoznajo, izvejo, kaj kdo počne, se mrežijo in predstavijo svoje delo, želje, pomisleke in načrte.

Pet let Ustvarjalne Evrope, pet let Motovile

Letos mineva pet let odkar slovenske organizacije sodelujejo v Ustvarjalni Evropi, Motovila pa že pet let skrbi za nemoteno delovanje Centra ustvarjalna Evropa. Od leta 2014 je v programu EU sodelovalo več kot 100 slovenskih organizacij, nekatere med njimi so večkratni prejemniki podpore. Slovenski vodje projektov so v obdobju 2014–2018 skupaj pridobili več kot 16 milijonov EUR podpore.

Ponosni smo, da smo k temu prispevali tudi s svojim delom. V petih letih smo organizirali 111 dogodkov, na katerih smo gostili 256 domačih in tujih strokovnjakov in 4.234 udeležencev.

Motovili in predstavnikom uspešnih organizacij je v Mestni hiši čestitala Mateja Demšič, načelnica oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana (MOL). Veseli smo pohvale, da je »Motovili v petih letih uspelo več kot katerikoli drugi podporni organizaciji«. Poudarila je tudi, da je bilo sodelovanje s sektorjem in Motovilo ključno za vzpostavitev mehanizma sofinanciranja projektov s podporo Ustvarjalne Evrope.

Mestna občina Ljubljana je namreč letos prvič objavila poziv organizacijam s sedežem na območju MOL, ki so prejele podporo Ustvarjalne Evrope, kar je tudi del Strategije razvoja kulture v MOL.

Rekordno leto 2018 za slovenski kulturni in ustvarjalne sektorje v Ustvarjalni Evropi

V petem letu izvajanja tega programa EU domače organizacije s področja kulture, filma idr. ustvarjalnih sektorjev presegajo že dosežene rekorde iz prejšnjih let – slovenski vodje projektov Kultura in MEDIA so namreč letos skupaj pridobili skoraj 5 milijonov evrov podpore EU!

Na avdiovizualnem področju je za nami najuspešnejše leto črpanja sredstev iz podprograma MEDIA. 15. obletnico sodelovanja Slovenije v instrumentu EU za podporo filmskemu in avdiovizualnim sektorjem zaznamuje trojni rekord: na razpisih je bilo uspešnih največ domačih organizacij doslej (16), podprtih je bilo največ projektov (33) in dosežen najvišji znesek skupaj pridobljene podpore EU, tj. 778.604 EUR.

Tudi v okviru podprograma Kultura se za Slovenijo nadaljuje trend višanja podpore EU na letni ravni! 13 slovenskih vodij projektov sodelovanja, prevodnih projektov in evropskih platform je več kot 2,5-krat povečalo znesek, ki so ga domače organizacije pridobile v prvem letu izvajanja programa (2014), in tokrat doseglo rekordnih 4,1 milijona evrov podpore EU (4.102.784 EUR). V evropskih projektih sodelovanja in platformah pod vodstvom organizacij iz drugih držav sodeluje še 22 slovenskih partnerjev. Nekatere izmed uspešnih organizacij sodelujejo celo v dveh podprtih projektih Kultura, skupaj pa je 31 slovenskih organizacij letos ustvarilo 262 mednarodnih povezav v 38 različnih državah, od Portugalske do Gruzije in od Norveške do Tunizije.

Preberi več

Kaj so povedali gostje na Uspešno … ustvarjalno 2018?

Za leto 2019 pa že napovedujemo

– Ustvarjalne sinergije v sodelovanju s CMEPIUS in CED AT in HR (marec).
– Mednarodna konferenca o mobilnosti v sodelovanju CED CZ, NL, PT, IE (april).
– Onkraj kulturnega modela II v sodelovanju s Centrom za kreativnost (maj).
– Inovativni poslovni modeli za muzeje (september).
– Uspešno … ustvarjalno 2019! (december).

– Delavnice / info dnevi za razpise Kultura in MEDIA.

– Dogodki za filmsko strokovno javnost:
*Festival dokumentarnega filma (marec).
*Kino Otok (junij).
*Festival slovenskega filma (september).
*LIFFe (november).
*Animateka (december).

Foto utrinki

Foto ©Katja Goljat za Motovila.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1