Ustvarjalna Mol 1200x800px

MOL objavila poziv za sofinanciranje projektov s podporo Ustvarjalne Evrope

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2020, 2021, 2022 ali 2023 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2023.

Na poziv je mogoče prijaviti izbrane projekte na enem izmed naslednjih področij: evropske platforme, evropske mreže in projekti sodelovanja. Projekti literarnega prevajanja niso predmet tega poziva.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 15. oktobra 2023. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani MOL.

Motovila (CED Slovenija) NI pristojna za omenjeni razpis, vas pa spodbujamo k prijavi.
Za dodatne informacije v zvezi s pozivom, prosimo, pišite pristojnim uslužbencem na MOL.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1