Creative Europe Climate Goals

Kako lahko Ustvarjalna Evropa prispeva k okoljski trajnosti

Evropska komisija je objavila študijo Greening of the Creative Europe Programme z ukrepi, ki bi jih moral sprejeti program Ustvarjalna Evropa, da bi postal bolj trajnosten in podprl cilje EU na področju podnebnih sprememb.

Cilj evropskega zelenega dogovora je, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna, da z zeleno tehnologijo spodbudi gospodarsko rast, ustvari trajnostno industrijo in promet ter zmanjša onesnaževanje. Kulturni in ustvarjalni sektorji lahko z lastnim zgledom in ozaveščanjem prispevajo k iskanju odgovorov na aktualne podnebne in okoljske izzive.

Evropska komisija je leta 2021 naročila študijo o tem, kako lahko program Ustvarjalna Evropa prispeva k zelenem prehodu. Avtorji študije so pripravili smernice za prijavitelje in prejemnike sredstev ter priporočila za spremljanje in ocenjevanje zelenih vidikov projektnih predlogov. Poleg tega so pripravili pregled dobrih praks preteklega programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020).

Komisija si bo še naprej prizadevala za razvoj zmogljivosti in znanja na področju ozelenitve na vseh ravneh, tudi preko programa Ustvarjalna Evropa.

Več informacij tukaj, poročilo študije je dostopno na spletni strani Evropske komisije tukaj.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1