Recovery And Resilience Scoreboard Cci April 2022

Kako države članice EU uresničujejo nacionalne načrte za okrevanje in odpornost v kulturi?

Evropska komisija preverja uresničevanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost (NOO). Po mnenju Komisije instrument nudi edinstveno priložnost za podporo prestrukturiranju in posodobitvi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter za povečanje njihove odpornosti v prihodnosti. Države članice so v svoje načrte za oživitev in odpornost vključile številne reforme in naložbe za podporo zelenemu in digitalnemu prehodu kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, spodbujanje inovacij in internacionalizacije v teh sektorjih ter izboljšanje delovnih pogojev umetnikov in kulturnih delavcev.

Pristop držav članic do podpore kulture iz naslova NOO je različen, tj. od sprememb zakonodaje na področju kulture, tudi statusa umetnikov in kulturnih delavcev, digitalizacije in zelenega prehoda do sektorsko specifičnih podpor, npr. na področju kulturne dediščine. Iz dokumenta je razbrati, da bo Slovenija namenila naložbe v digitalizacijo na področju kulture, in sicer z namenom povečanja dostopnosti do kulturne dediščine, optimizacije postopkov za razglasitev kulturnih spomenikov in za podporo e-arhiviranju. Naložbe so namenjene tudi trajnostni obnovi in revitalizaciji kulturne dediščine in javni kulturni infrastrukturi po vsej državi s ciljem podpore trajnostnemu turizmu.

Komisija je izpostavila tudi dobre prakse. Avstrija bo ustanovila naložbeni sklad za pospešitev zelenega prehoda za kulturni in ustvarjalne sektorje. Češka oblikuje reforme za izboljšanje statusa umetnikov. Grčija je sprejela celovit pristop z več inovativnimi ukrepi, med katerimi je tudi naložba »Kultura kot pospeševalec rasti«. Španski načrt za okrevanje in odpornost pa vključuje ambiciozen program za spodbujanje, posodobitev in digitalizacijo kulturnih storitev ter avdiovizualnega sektorja.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1