Cae 2% For Culture Nrrps

Koliko je kultura zastopana v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost?

Združenje Culture Action Europe (CAE) je skupaj s svojimi člani preverilo zastopanost kulture v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost (NOO) na dveh ravneh: ali načrti vključujejo eksplicitne ukrepe za kulturo in poleg tega tudi, ali je področje (izraz) kulture vključen/omenjen kot del drugih politik/ukrepov.

[Prikaz CAE: Culture in the EU’s National Recovery and Resilience Plans, 2021.]

V obdobju 2021–2026 bodo države članice 27EU neposredno prejele 723,8 milijard EUR. Od tega 385,8 milijarde EUR za posojila (za ta mehanizem se je odločila le manjša skupina držav, pretežno iz Južne Evrope, med njimi delno tudi Slovenija) in 338 milijard EUR za podpore (grants) – za ta mehanizem so se odločile prav vse države članice.

CAE je zanimalo, ali so države članice EU kulturi v okviru proračuna za NOO namenila vsaj 2 % sredstev sklada za okrevanje. Rezultati raziskave so pokazali, da je na kumulativni ravni doseženih 2 % za kulturo, vendar zlasti po zaslugi nekaterih držav, pri katerih ta odstotek presega 2 %, tj. zlasti Češka (4 %), Italija (2,1 %) ali Francija (2 %). Samo 14 držav članic EU eksplicitno vključuje kulturo v svoj NOO. Vendar je pri veliki večini držav delež za kulturo v okviru NOO veliko pod 2 %, najpogosteje okrog 1 %, kar velja tudi za Slovenijo.

Več informacij na spletnih straneh CAE.
#CulturalDealEU #CulturalDeal2021

Velika večina držav, med njimi tudi Slovenija, za kulturo sredstva NOO usmerja v:
1. obnovo območij kulturne dediščine in kulturnih prostorov;
2. digitalizacijo dediščine, kulturnih in AV produktov.

Poleg tega pa manjša skupina držav sredstva vlaga še v:
Francija: podpora za sodobno umetniško ustvarjanje;
Italija: podpora regeneraciji s pomočjo kulture;
Češka in Španija: sprejemanje statusa umetnika.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1