New European Bauhaus Joint Research Centre European Commission Feb2021

Informativni dan »Priložnosti za financiranje v okviru pobude Novi evropski Bauhaus«

Komisija je januarja lani sprožila pobudo Novi evropski Bauhaus (New European Bauhaus – NEB). To je okoljski, gospodarski in kulturni projekt, katerega cilj je združiti zasnovo, trajnostnost, vključenost, cenovno dostopnost in naložbe, da bi lažje uresničili evropski zeleni dogovor.

Na spletnem dogodku »Priložnosti za financiranje v okviru pobude Novi evropski Bauhaus« bodo lahko potencialni prijavitelji izvedeli več o možnostih financiranja EU, ki so na voljo za podporo »lepim, trajnostnim in vključujočim projektom in idejam«. Predstavljene bodo praktične informacije o razpisih, udeleženci pa bodo lahko prejeli odgovore na zastavljena vprašanja.

Pozor: Trenutno je objavljenih ali načrtovanih 13 posebnih razpisov, namenjenih prav pobudi NEB, in še ok. 20 priložnosti, ki k tej pobudi prispevajo.

Kdaj

četrtek, 27. januar 2022, 14:00–16:00

Jezik

angleščina

Organizator

Evropska komisija

Več o razpoložljivih možnosti financiranja EU:

  • Podpora EU za preobrazbo krajev na terenu: Razpisi, ki podpirajo konkretno preoblikovanje grajenega okolja in z njim povezanih življenjskih slogov na lokalni ravni.
  • Podpora EU za spodbudno okolje za inovacije: Podpora za inovacije, namenjene vključevanju trajnosti, vključenosti in estetike v nove rešitve in izdelke v smislu novih tehnologij, kombinacije novih in tradicionalnih tehnologij ali nove prilagoditve lokalnih obrti in znanja.
  • Podpora EU za širjenje novih pomenov: Preizpraševanje naše miselnosti glede vrednot estetike, trajnosti in vključevanja; vključevanje umetnikov, družboslovcev, učiteljev, kulturnih in mladinskih organizacij v reševanje družbeno-ekonomskih in okoljskih izzivov našega časa.

Prijava na spletni dogodek ni potrebna.

Povezava do neposrednega prenosa bo dostopna na tej strani, kjer je na voljo tudi okvirni program dogodka:

https://europa.eu/new-european-bauhaus/events/info-session-3-new-european-bauhaus-funding-opportunities_en

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1