Creative Synergy 14may2021 Motovila (15)

Eden najuspešnejših Centrov Ustvarjalna Evropa

Skrbimo za uspešno delovanje Centra Ustvarjalna Evropa, nacionalne informacijske pisarne za promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa za kulturne in ustvarjalne sektorje. Od leta 2014 je v programu EU sodelovalo več kot 130 slovenskih organizacij, nekatere med njimi so večkratni prejemniki podpore. Slovenski vodje projektov so v obdobju 2014–2020 skupaj pridobili več kot 24 milijonov EUR podpore.

Ponosni smo, da smo k temu prispevali tudi s svojim delom. Od leta 2014 smo organizirali 168 strokovnih dogodkov, na katerih smo gostili 287 domačih in tujih strokovnjakov in prek 7.800 udeležencev.

Spremljajte #CEDSlovenia, www.ced-slovenia.eu

[Foto: Ustvarjalne sinergije, maj 2021. Dogodek si lahko v posnetku ogledate na našem Facebook profilu @CEDSlovenia].

Motovila (CED Slovenija) je ob zaključku uspešnega leta 2020 in neverjetnega sedemletnega obdobja potegnila črto pod izjemne rezultate Slovenije v programu EU Ustvarjalna Evropa. Program, katerega cilj je varovati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter krepiti konkurenčnost kulturnega in ustvarjalnih sektorjev, omogoča mednarodno promocijo in povezovanje ustvarjalcev prek meja. Slovenija je na zemljevidu 41 evropskih držav, ki so sodelovale na razpisih podprogramov Kultura, MEDIA in medsektorskega sklopa, med najuspešnejšimi!

Ministrstvo za kulturo RS je januarja izdalo sklep, s katerim bo zagotovilo delno sofinanciranje za delovanje Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji v prvi polovici leta 2021, s čimer bo omogočilo izvajanje dejavnosti CED Slovenija v manjšem obsegu in z manjšo ekipo. Motovila od leta 2014 uporabnikom in zainteresirani javnosti omogoča brezplačno strokovno podporo in informacije, povezane s programom Ustvarjalna Evropa, in je s tem neposredno vplivali na izjemno uspešnost Slovenije v Ustvarjalni Evropi.

Ced Logo Cb SloV okviru dejavnosti CED Slovenija domačemu sektorju zagotavljamo celostno podporo: od strokovne podpore v vseh fazah razpisnih postopkov, do intenzivne promocije podprtih organizacij in projektov doma in v tujini. Ob tem posameznikom in organizacijam v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih, vključno z avdiovizualnim, nudimo relevantna znanja in kompetence, brez katerih slovenski prijavitelji v izredno konkurenčnem evropskem sistemu ne bi bili tako uspešni pri črpanju sredstev EU in izvajanju kompleksnih mednarodnih projektov.

Sofinanciranje ministrstva v prvi polovici leta 2021 pomeni, da bo Motovila lahko neprekinjeno nadaljevala z dejavnostjo CED Slovenija, namenjeno podpori kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem. Na voljo bomo za brezplačno pomoč in svetovanje uporabnikom, izvajali bomo informacijske, promocijske idr. aktivnosti, in sicer v obsegu, kot ga bo dopuščala podpora ministrstva. Še naprej bomo promovirali slovenske uspehe – ta trenutek poteka kar 100 večletnih mednarodnih projektov Ustvarjalna Evropa, pri katerih sodeluje več kot 80 slovenskih organizacij, od tega skoraj 40 vodij projektov. In predvsem bomo na voljo tistim, ki že razmišljajo o novih projektnih idejah in mednarodnih partnerjih za prihajajoče razpise z rekordnim proračunom!

Motovila Srecanje Uspesno Ustvarjalno 2018 Fotokatjagoljat M5Motovili in predstavnikom uspešnih organizacij je decembra 2018 v Mestni hiši čestitala Mateja Demšič, načelnica oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana (MOL). Veseli smo pohvale, da je »Motovili v petih letih uspelo več kot katerikoli drugi podporni organizaciji«. Poudarila je tudi, da je bilo sodelovanje s sektorjem in Motovilo ključno za vzpostavitev mehanizma sofinanciranja projektov s podporo Ustvarjalne Evrope.
Mestna občina Ljubljana je namreč leta 2018 prvič objavila poziv organizacijam s sedežem na območju MOL, ki so prejele podporo Ustvarjalne Evrope, kar je tudi del Strategije razvoja kulture v MOL.

Motovila je ponosna, da je naše odlično delo prepoznala tudi Evropska komisija. Med 40 evropskimi centri Ustvarjalna Evropa je izpostavila prav Motovilo in to kar z dvema primeroma dobre prakse: mednarodno konferenco Mobilnost za ustvarjalnost in strokovnim seminarjem Moč dokumentarnega filma.

CED Slovenija deluje v okviru zavoda Motovile ob podpori Ministrstva za kulturo RS in Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo ter Generalnega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije.

Podpirajo nas

Zdruzen Logo Slo2
Ministrstvo Za Kulturo1 380x58
Logo Mol 1